Skapar vi skoltappra eftersom vi inte tar hänsyn till arbetsminnet?

När barn har svårt i skolan, finns det all anledning att fråga sig om det kan bero på överbelastning av arbetsminnet. Enligt mina erfarenheter är svaret på denna fråga entydigt ja. Jag fick bland annat bekräftelse på det för några år sedan när jag fick låna några elever på en skola i Oslo.

Utforskning av ’JUMP Math’ från Kanada

Jag skulle prova ett undervisningsprogram från Kanada som heter JUMP Math (’Junior Undiscovered Math Prodigy’). Denna pedagogik tar hänsyn till arbetsminnet och har en spännande historia som du kan läsa om i boken ’The Myth of Ability’ av John Mighton. Jag träffade tolv positiva barn, men de var tydliga när jag frågade dem vad de tyckte om matematik. Ingen tyckte om ämnet, och några uttryckte högt att de hatade matte. Lyckligtvis deltog de ändå i programmet, som utvecklats speciellt för att öka självförtroendet hos barn som har svårt med matte.

Målet med bråk som tema

Bråk valdes som tema eftersom det vanligtvis anses vara mycket svårt. När barn med matematikproblem känner att de bemästrar bråk ger det vanligtvis extra självförtroende. Målet var att de skulle behärska addition och subtraktion av bråk med gemensam och olik nämnare. Då behöver de också kunna multiplikation, så vi började träna på 2-, 3- och 5-gången. Sedan arbetade vi lite med olika figurer som illustrerade begreppet bråk innan vi övade in en algoritm för att hitta gemensam nämnare genom att multiplicera med motsatt nämnare. Här ingick även något så enkelt som att förbereda tecken i form av gånger, bråkstreck och likhetstecken. Till min stora förvåning var det inte för enkelt.

De behövde träna på det också, dvs. hur de skulle organisera beräkningen. Minst lika viktigt var förmodligen att eleverna fick många övningar för varje nya färdighetsnivå innan de lärde sig nästa färdighet. Och eftersom ingen av övningarna var textbaserade var läsproblem inte en utmaning. Efter tre dubbellektioner fördelade över två veckor hade alla elever klarat av alla uppgifter! Det var fascinerande att se hur glädjen över att räkna växte fram. Plötsligt var matematik roligt.

Barns uppfattning om matematik

De kunde nu skilja mellan olika strategier när de skulle lägga samman bråk. När det fanns gemensam nämnare lade de ihop täljarna, och när nämnarna var olika var de tvungna att avgöra om de behövde utöka den ena eller båda innan de kunde lägga ihop dem. Programmet var på inget sätt en fullständig undervisning i bråk, men det gav eleverna självförtroende att vilja lära sig mer.

Metoden skilde sig kraftigt från de läromedel som eleverna normalt använde. Här fanns många olika typer av uppgifter på varje sida. För att lösa dem var eleverna tvungna att behärska flera färdigheter samtidigt, utan att de hade tränats var för sig. Dessutom var sidorna överfulla med text, figurer och olika grafiska element, en utformning som skiljde sig markant från de enkla svartvita uppgifter vi hade jobbat med.

Anpassad undervisning

En engelsk studie har undersökt effekten av undervisning som tar hänsyn till arbetsminnet. Här fick lärare utbildning i att känna igen barn med låg arbetsminneskapacitet och anpassa undervisningen för sådana barn. Därefter följdes klasserna under ett år. Lärarna upplevde att det var enkelt att omvandla undervisningen så att de bara presenterade lite information åt gången.

Många hade också en aha-upplevelse när det gällde elever som de tidigare skulle ha beskrivit som bråkiga. De insåg att eleverna hade låg arbetsminneskapacitet. De glömde helt enkelt mycket av det som sades. Samtidigt märkte de att dessa elever fick mer självförtroende eftersom de klarade av att slutföra fler uppgifter än tidigare.

Mattehäften för barn som har svårt med matematik

Forskarfabrikenhar utvecklat mattehäften som är utformade för att hjälpa barn som har svårt med matematik. Våra bråk- och gångehäften är i svartvitt och innehåller enkla figurer och så lite text som möjligt. Dessutom har vi ansträngt oss för att bara introducera en eller två nya färdigheter i taget. Målet med utformningen är att inte överbelasta arbetsminnet i onödan.

Rabatt på julkalender!

Säkra gratis frakt och spara 200 SEK på vår bästa julkalender någonsin!

I över 20 år har vi inspirerat över 500 000 barn med att utforska naturvetenskapens spännande värld. Forskarkalendern är en annorlunda julkalender som är fullproppad med lek och kunskap istället för godis och socker. Kalendern innehåller 24 färdiginslagna paket med magiska manicker, förbluffande föremål och engagerande experiment för nyfikna barn mellan sex och tolv år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *