STIGANDE VATTEN

Testa det här roliga experimentet med stearinljus, luft och vatten. Tänk att lufttryck kan få vatten att stiga.

UTrustning
  • Stearinljus
  • Vatten
  • Tallrik
  • Glas
  • Tändstickor
SÅ GÖR DU
  1. Häll vatten på en tallrik och sätt ett stearinljus i mitten av vattnet.
  2. Tänd stearinljuset och placera ett glas över.
  3. Varför börjar vattnet att stiga?
Vad HÄNDER?

När luften inuti glaset värms upp, utvecklar den sig och en del av luften pressas ut av glaset. När ljuset slocknar och luften kyls ner igen så krymper den och tar mindre plats. Då blir lufttrycket inuti glaset mindre än utanför. Lufttrycket utanför glaset trycker därför vattnet upp i glaset.

STIGANDE VATTEN Testa det här roliga experimentet med stearinljus, luft och vatten. Tänk att lufttryck kan få vatten att stiga. Vad HÄNDER? När luften inuti glaset värms upp, utvecklar den sig och en del av luften pressas ut av glaset. När ljuset slocknar och luften kyls ner igen så krymper den och tar mindre plats. […]