Vilka är forskarfabriken?

Vi är forskare, mammor, pappor och lärare som gått samman kring vår passion att ge barn bästa möjliga start i livet.

Forskning visar att barn som tidigt får tillgång till vetenskapen utvecklar en fördjupad förståelse för
omvärlden samtidigt som de utvecklar ett tankesätt där även misstag och fel ses som ett lärande i
sig. Forskarfabriken vill inspirera barn och vuxna att tillsammans engagera sig i vetenskap.

Hanne Finstad
Grundare/Produktutvecklare

Trude Kristiansen
Administration

Markus Finstad
VD

Morten Bilet
Inköp/geologiexpert

Daniel Johansson
Kundtjänst

Eli ording
Pedagog/ PHD

Anne eriksen
Marknadschef

Frida tørring
Design