Vilka är forskarfabriken?

Vi är forskare, mammor, pappor och lärare som gått samman kring vår passion att ge barn bästa möjliga start i livet.

Forskning visar att barn som tidigt får tillgång till vetenskapen utvecklar en fördjupad förståelse för
omvärlden samtidigt som de utvecklar ett tankesätt där även misstag och fel ses som ett lärande i
sig. Forskarfabriken vill inspirera barn och vuxna att tillsammans engagera sig i vetenskap.

Markus Finstad
Kundtjänst

Daniel Johansson
Kundtjänst

Hanne Finstad
Grundare/Produktutvecklare

Anne eriksen
VD

Trude Kristiansen
Administration

Morten Bilet
Inköp/geologiexpert

Kristin hegna
Projektutvecklare

Eli ording
Pedagog/ PHD

Frida tørring
Design