Vad är pedagogiska leksaker?

Pedagogiska leksaker är viktiga för barns utveckling. Leken gör lärandet roligt. Men hur vet man vad som är bra pedagogiska leksaker? Och hur använder man dem?

Det finns inget enkelt svar på dessa frågor, eftersom gränsen mellan vanliga leksaker och pedagogiska leksaker inte är tydlig. Men det finns ändå några grundläggande egenskaper man ska hålla utkik efter:

 • En pedagogisk leksak lär barn en färdighet eller ger kunskap om ett tema. Huvudsyftet är inte att roa.
 • Pedagogiska leksaker ger träning i att tänka, bidrar med kunskap och/eller tränar fysiska färdigheter.
 • Pedagogiska leksaker är ofta modeller av saker som vuxna använder, t.ex. bilar, dockor och dockskåp.

Men nästan alla lekar uppfyller de här kännetecknen. Så för att hitta en bra pedagogisk leksak måste man söka vidare. Man ska leta efter leksaker som:


 • Ger barnet val och möjligheter
 • Motiverar och inspirerar till ytterligare lärande
 • Kan utvecklas tillsammans med barnet
 • Inbjuder till samtal och samarbete med andra
 • Lär barnet nya ord så att språket stärks
 • Lär barnet matematik
 • Ger barnet nya känsloupplevelser
 • Utmanar barnets motorik

Leksaker som även uppfyller 3–4 av de här kriterierna kan kallas bra pedagogiska leksaker

Att bygga med bra pedagogiska lekar

Konstruktionsleksaker som lego eller magnetiska byggleksaker är exempel på bra pedagogiska leksaker. De ger oändliga möjligheter och kan utvecklas i takt med barnet. Och medan barnet bygger används många viktiga ord för att beskriva placering, former och antal. Då lär sig barnet matematik och utvecklar språket. Läs mer om hur byggleksaker ger barn mattehjärna

barn med magnetbrickor
Magnetbrickor och barn

Sådana leksaker tränar också både finmotoriken i fingrarna och rumsuppfattningen och det gör det också lättare att förstå matematik. Vårt matematiska tänkande är nämligen kopplat till både fingrar och rumskänsla.

Många konstruktionsleksaker har också instruktioner, som ger bra träning i att tolka symboler och att jobba strukturerat. Barnet kan sedan frigöra sig från instruktionerna och utforska på egen hand. På så sätt utmanas fantasin och kreativiteten och då kan vi gärna låta barnet styra utan inblandning från vuxna.

Se vårt sortiment av pedagogiska leksaker

Att forska med bra pedagogiska leksaker

Vetenskapliga leksaker är också bra pedagogiska leksaker eftersom de väcker den naturliga nyfikenhet som alla barn föds med. Ta till exempel ett barn som använder ett mikroskop för första gången. Synen får helt nya erfarenheter när barnet upptäcker att det finns en miniatyrvärld som vi inte kan se till vardags.

Barn får en liknande upplevelse när de tittar på månen genom ett teleskop och upptäcker kratrarna. Sådana upplevelser utmanar tanken och ökar förståelsen av världen. När barnet använder både teleskop och mikroskop utvecklas också ordförrådet och barnet får fina upplevelser tillsammans med andra.

Nästan alla barn tycker att det är otroligt spännande att experimentera med kemi och fysik. Alla sinnen används när barn utforskar explosioner, slajm och fysiska krafter. Samtidigt får de träna på att tänka på olika sätt när de ska förklara det de upplever. De behöver ofta också tänka kreativt för att klara utmaningar. Om erfarenheterna dessutom delas och diskuteras med andra blir kunskapsutbytet extra stort.

Erlenmeyerkolv, eddik, natron och såpe
Erlenmeyerkolv

Att utforska ett ämne med bra pedagogiska leksaker

Leksaker och böcker som lär barn att fördjupa sig i ett ämne över tid är också mycket lärorika. Ta t.ex. dinosaurier. Här börjar många med att läsa faktaböcker om dessa enorma djur som levde för flera miljoner år sedan.

Om intresset väcks kan fortsättningen vara att skaffa små dinosauriefigurer och utgrävningskit där barnet kan gräva ut ett ”äkta” dinosaurieskelett. Det är också spännande att se på filmer om dinosaurier och att besöka museer med dinosauriefossiler. Vissa skaffar till och med egna fossiler.

Att utforska ett sådant ämne över tid ger barn kunskap på djupet. De får övning i att förstå tid i storleksordningen miljoner och miljarder år. De måste också fundera över varför dinosaurierna inte längre finns och hur livet har utvecklats på jorden.

Spel är bra pedagogiska leksaker

De flesta spel ger också många möjligheter till inlärning, eftersom de fokuserar på kunskap om ett ämne eller en särskild färdighet. Nästan alla spel ger också värdefull matematisk övning genom att man måste räkna och göra beräkningar.

Om man också spelar tillsammans med andra utmanas också de sociala färdigheterna. Leksaker som gör det roligt och meningsfullt att lära sig matematik kan vara extra värdefulla för barn som har det kämpigt på området. Här kan t.ex. en helt vanlig kortlek eller yatzy göra underverk.

Den viktiga vuxenrollen

Föräldrar och andra vuxna kan ha stor betydelse för hur stort utbytet av en pedagogisk leksak blir. Det finns ingenting som är bättre än kontakt människor emellan. Det är inte så klokt att överlåta ansvaret för barnets lärande till en leksak eller en app. Istället bör man tänka på att:

 • Det är själva processen och ögonblicken som uppstår under lärandet som är viktiga när barn leker. Var med i det som händer. Se vilka frågor som dyker upp. Lyssna på de samtal som uppstår. Fundera på vilka utmaningar som barnet måste klara. Lägg märke till de ord som barnet lär sig.
 • När barn leker ska de göra egna val och fatta egna beslut. Ibland helt på egen hand, andra gånger tillsammans med andra barn eller med stöd från vuxna. Då tränar de sociala färdigheter och självkontroll. Ibland kan man delta i leken eller bryta in, men andra gånger är det bäst för barnen närman drar sig tillbaka så att de själva kan styra leken.
 • Barn använder gärna symboler eller går in i roller när de leker. Då tar de hjälp av fantasin i leken och skapar påhittade verkligheter. Då hamnar hjärnan i ett slags flödestillstånd och en känsla av lycka uppstår.

Det är inte bara under vår tid som barns lek har varit viktig. För över 2 000 år sedan sade den grekiske filosofen Platon:

Låt barn lära genom lek, inte genom tvång.”