VÅR PEDAGOGIK

I Forskarfabriken vet vi att barn har enorma möjligheter att lära sig. Genom att göra experiment och forska tillsammans med barnen stimulerar vi deras medfödda nyfikenhet. Samtidigt får barnen erfarenheter med nya ord och sammanhäng. De lär sig också matematik och tränar sina tankefärdigheter.

Alla våra aktiviteter är praktiska. Vi bjuder in barn till verkliga upplevelser som aktiverar sinnena och kroppen. Detta ökar inlärningsresultatet och glädjen att förstå. Alla våra kurser och leksaker är utvecklade så att flera kan arbeta tillsammans. Vi människor är sociala och lär oss bäst tillsammans med andra.

Målet med vår undervisning

Vi vill skapa goda upplevelser kopplade till naturvetenskapen, även kallad science, technology, education and math (STEM). Samtidigt vill vi öka kunskapen om dessa ämnen och visa hur de kan göra världen till en bättre plats. På detta sätt skapar vi ett långsiktigt inre intresse för STEM som kan påverka studieval i framtiden.

När vi undervisar

Våra undervisningsmetoder är rotade i neurologi, psykologi och pedagogik, även kallat mind, brain and education. Här möts biologisk och psykologisk kunskap för att utveckla pedagogik som fungerar tillsammans med hjärnan.

  • Vi får barnens uppmärksamhet.
  • Vi överbelastar inte hjärnans arbetsminne.
  • Vi skapar en säker inlärningsmiljö med humor och glädje.
  • Vi förmedlar ett “growth mindset” där vi lär oss av misstag och säger till barnen att hjärnan kan tränas.
  • Vi använder alla sinnen när vi lär oss.
  • Vi ger eleverna kunskap om viktiga begrepp i STEM-ämnena.
  • Vi sätter det vi lär ut i ett större sammanhang och visar varför STEM är meningsfullt.