Socialt entreprenörskap

Sociala entreprenörer jobbar för att lösa ett socialt problem på ett bärkraftigt sätt. I Forskarfabriken vill vi bidra att lösa sociala problem förknippat med STEM: science, technology, engineering and mathematics. Vi önskar att öka intressen och kunskapen om naturvetenskap i samhället och bidra positivt till att fler väljer studier inom området. Därför jobbar vi aktivt med att nå ut till barn i åldern 0-12 år. Detta gör vi på många olika sätt, men målet är alltid att väcka nyfikenheten och sprida glädje runt naturvetenskap.

Tre sociala problem vi vill hjälpa till att lösa:

 • I skolan möter många barn först och främst naturvetenskap genom böcker och text. Då får eleverna inte uppleva hur spännande det är att utforska naturvetenskapliga fenomen och sammanhang, och många lärare saknar erfarenhet hur de kan få in experiment under naturvetenskapstimmarna.
 • Rekryteringen till högre utbildningar inom STEM är för låg
 • Intressen för och kunskapen inom STEM i samhället är för låg

Vår vision som social entreprenör

Med kunskap om naturvetenskap kan vi göra världen till en bättre plats för människor och allt annat som lever på jorden. Vi önskar att öka barns medvetenhet om hur teknologi och forskning påverkar dem, samhället och naturen. Kunskapsrika barn kommer att skapa en bättre värld när de växer upp.

 • Vi vill öka barns och ungas intresse för natur- och teknikvetenskap och öka rekryteringen till studier med högre utbildning inom dessa områden
 • Vi vill utveckla och börja använda en nytt sätt på hur barn och ungdomar bäst lär sig naturvetenskap så att flesta möjligt ska klara av de ämnena.
 • Vi vill öka barn och ungas kunskap om hur naturvetenskap kan lösa många av problemen som vi har i dagens samhälle.

Så här jobbar vi

 • Vi arrangerar sommarskolor över hela landet i Norge för barn i åldern mellan 9-12 år. Här får de utforska STEM tillsammans med andra barn genom olika experiment och aktiviteter.
 • Många av kursledarna på vår sommarskola är framtidens lärare i naturvetenskap. Här får de en unik erfarenhet i att göra naturvetenskap spännande och intressant.
 • Barn är födda forskare, och att forska tillsammans med små barn utvecklar deras språk och matematiska förståelse. Vi håller därför kurs för anställda i förskolor om hur de kan forska tillsammans med barnen.
 • Vi håller kurser för anställda på SFO/AKS om hur de i praktiken kan jobba med naturvetenskapliga teman.
 • Vi utvecklar och erbjuder pedagogiska STEM-leksaker och aktiviteter för familjer och skolor.

Detta är något av det roligaste jag har gjort. Till och med roligare än min födelsedag. – Deltagare på Sommarskola 2020

Statistik som visar att det fungerar

Efter sommarskolan upplever 98 % av deltagarna att de har lärt sig något, och 83 % har haft det väldigt roligt.

Föräldrar som har haft barn på våra sommarskolor uppger att barnet har lärt sig mycket och 98 % upplever att barnen är nöjda med sommarskolan.

Jättebra kurs, nyttig kunskap och bra tips som kan användas i förskolan. Jag ser möjligheter att plocka fram svårare ämnen på ett enklare sätt – Deltagare Lysejordet förskola 2018

10 år senare

Vi har vid tre tillfällen intervjuat tidigare deltagare 10 år efter de deltog på vår sommarskola. Alla deltagare har blivit kontaktade och svarsprocenten har varierat mellan 24-32 %. Svaren visar att vi når vårt långsiktiga mål om att skapa ett långvarigt intresse samt motivation till att studera STEM. Resultaten från undersökningen visar att:

70 % av deltagarna har ett intresse eller ett stort intresse för naturvetenskap i dag.

40 % av deltagarna menar att sommarskolan hade stor betydelse för naturvetenskapsintressen de har i dag.

14 % av kursdeltagarna upplever att forskarkurs har haft stor betydelse för deras val av utbildning, medan 36 % upplever att våra kurser har haft lite betydelse för deras val av utbildning.

82 % av deltagarna hade valt ett eller flera naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet.

Jag blev väldigt intresserad av naturvetenskap och valde geologi, fysik, matematik och IT! – Deltagare från 2002 – 10 år senare