Magiskt ägg

Visste du att man kan pressa ett kokt ägg ner i en flaska genom att bara ändra lufttrycket inuti flaskan? Med lite värme kan ni testa att ”locka” ägget ner i flaskan!

UTrustning
  • Ett kokt ägg utan skal
  • Erlenmeyerkolv eller en flaska med en öppning som är lite smalare än ett ägg. Behållaren ska inte vara brännbar.
  • Lite papper
  • Tändstickor
SÅ GÖR DU
  1. Lägg lite papper i glaset och tänd på. Ta hjälp av en vuxen när du gör detta.
  2. När det har brunnit några sekunder lägger du ägget över öppningen så att öppningen blir tät.
  3. Vänta och se på när ägget sugs ner i flaskan.
vad är det som händer?

Ovanför oss är det massa luft som trycker nedåt. Detta kallas lufttryck. När det brinner i flaskan blir luften varm och den expanderar. Därför tvingas lite luft ut ur flaskan. När lågan slocknar och luften svalnar tar luften mindre plats. Det blir därför lägre lufttryck inuti flaskan. Då är lufttrycket lägre inuti flaskan än utsidan, och luften ovanför ägget trycker ner det i flaskan. Du kan göra experimentet med en twist om du sätter ett tårtljus i ägget medan det är nere i flaskan. Då sugs ägget upp i flaskan.

Vad kan ni prata om?

För att något ska brinna krävs tre saker: värme, syre och ett brännbart material. Om man tar bort en av dessa släcks branden. Detta kallas för brandtriangeln.

Innehåller experimentet urustning som ni inte har?

Vår bästsäljande experimentlåda innehåller allt man behöver till sitt första laboratorium.

Magiskt ägg Visste du att man kan pressa ett kokt ägg ner i en flaska genom att bara ändra lufttrycket inuti flaskan? Med lite värme kan ni testa att ”locka” ägget ner i flaskan! vad är det som händer? Ovanför oss är det massa luft som trycker nedåt. Detta kallas lufttryck. När det brinner i […]