VILKEN VÄTSKA KOMMER FÖRST I MÅL?

Vätskor kan rinna. De har ingen fast form, men fast volym, och du har många vätskor i köket som du kan forska på genom att skapa en vätsketävling.

UTrustning
 • 50 ml rör
 • 5 olika vätskor som matolja, vatten, diskmedel osv.
 • 5 skedar
 • pipetter
 • Tejp
 • Bakplåt
 • Hushållspapper
SÅ GÖR DU
 1. Fyll olika vätskor i provrören med kork.
 2. Tejpa skedar på en bakplåt och placera gärna lite hushållspapper under den andra änden av plattan så att du inte spiller på bordet eller golvet.
 3. Låt plattan ligga plant medan du använder en pipett för att föra över lite av varje vätska till en sked.
 4. Säg sedan “klara, färdiga, gå” och lyft plattan för att se vilken vätska som rinner snabbast!
 5. Vilken vätska når botten först? Vilken hamnar på de andra platserna?
Vad KAN NI PRATA OM?

Viskositet beskriver hur lätt en vätska kan rinna. Det beror återigen på vilka molekyler vätskan är gjord av och de kemiska krafterna som verkar mellan molekylerna. Vätskor med hög viskositet är sega och rinner långsamt. Vätskor med låg viskositet rinner lätt.

Vill du använda samma utrustning som vi? Beställ Mitt första laboratorium här

VILKEN VÄTSKA KOMMER FÖRST I MÅL? Vätskor kan rinna. De har ingen fast form, men fast volym, och du har många vätskor i köket som du kan forska på genom att skapa en vätsketävling. Vad KAN NI PRATA OM? Viskositet beskriver hur lätt en vätska kan rinna. Det beror återigen på vilka molekyler vätskan är […]