Natur i Stadsförskolor

För att barn ska tycka om naturen måste de uppleva den. För familjer som bor i städer kan det vara en stor utmaning. Här kan stads-förskolorna spela en viktig roll, men hur?

 

Det har jag funderat mycket på sedan Forskarfabriken besökte Småtjern utomhusförskola för några veckor sedan. Barnen här fick unika erfarenheter med naturen genom att tillbringa 3 år i skogen före skolstarten. Besöket gjorde ett starkt intryck medan jag samtidigt insåg att det inte är praktiskt möjligt att placera alla förskolor mitt i skogen. De flesta bor ju i tätbebyggda områden. Så hur kan vi ge barnen i storstäderna en lika rik naturupplevelse?

Stads-förskolor kan bjuda på många rika naturupplevelser

Jag tror att vi måste släppa lite på naturbegreppet. För vart går gränsen mellan natur och inte natur?Den frågan ställde jag ungdomar för några år sedan när Forskarfabriken arrangerade urbanfysiska stadsvandringar. Då startade vi på Universitetet i Oslo och slutade upp i Slottsparken. Under tiden vi gick utforskade vi olika naturfenomen och filosoferade över vad som var natur. De skogsklädda kullarna runt staden var enkla att placera. De tillhörde naturen. Men gräset som vi stod på och allt som levde i hagarna och parkerna? Var inte det också natur? Och vad gällde med trä och sten som husen var byggda av?

Gradvis så insåg vi att gick att skilja mellan vad som var format av människor och vad som hade sin ursprungliga form. Här fanns både natur och kultur , och överallt fann vi spår av bägge delar. Mellan varje stora byggnader gjorda av finslipad granit och larvikit hittade vi mossa och lav som växte på stenarna samt ogräs i sprickorna. Och det fanns liv i alla dess former som fåglar, ekorrar, blommor, träd och oräkneligt med smådjur. Plötsligt blev vi överraskade av att kraftigt skyfall och insåg att vädret var lika närvarande här i staden som på landsbygden. Det är alltså inte nödvändigt att behöva åka från staden för att uppleva natur. Därför kan stads-förskolor bjuda på många rika naturupplevelser, och det finns flera goda grunder till att göra det.

Åsikter ändrar sig med kunskap

Naturupplevelser som vi har som barn påverkar hur vi ser på naturen senare i livet. Det visar bland annat en undersökelse från Japan där mer än 1000 människor blev intervjuade om sina barndomsupplevelser i naturen och sin syn på natur och ekologi som vuxna. De som hade haft många naturupplevelser som små, kände ett större ansvar för naturen som vuxna. De hade för exempel större förståelse för att farliga getingar och obehagliga viltsvin hade en plats i naturen. Likande svar gjorde forskare i Syd-Korea då de följde 104 barn i 3:e klassen som hade fördjupat sig i bin i tre veckor. Här fick dom lära sig om binas viktiga roll i naturen , dom fick besöka en bikupa, smaka på olika typer av honung och tillverka ljus av bivax. Före projektet startade var det många av barnen som var väldigt rädda för bin även om ingen någon gång hade blivit stuckna. Dessa åsikter ändrade sig med hjälp av kunskap. Samtidigt ökade barnens intresse och glädje över naturen. På Forskarfabriken har vi i flera år haft liknande upplevelser då vi låtit barn fördjupa sig i spindlar i sommarskolan. Många är rädda för spindlar när kursen startar, men genom att studera och lära sig om dem ändrar de syn på dessa fantastiska små skapelser.

Lek utomhus ger också allsidig fysik aktivitet och har en positiv effekt på kognitiv och social utveckling. Det är extra viktigt i våran tid nu där många barn sitter mycket stilla med elektroniska medier från att dem är ganska små. Upplevelser i naturen kan ge barn erfarenheter som sträcker sig längre än att kunna fakta och siffror. Målet blir inte bara att behärska ett ämne, Utan att se ett större sammanhängande. Och det finns inte bara i skogen, utan också i stan.

Tips på naturaktiviteter mitt i stan:

 • Utforska smådjur som myror och spindlar
 • Studera fåglar genom att ge dom mat på vintern
 • Följ ett trä genom året
 • Gör en köksträdgård
 • Ha koll på vädret och gör en väderstation
 • Öva på att tända bål i bålpanna
 • Hämta in några stora träd och träna på att snickra och såga
 • Ha höns, kläck kycklingar
 • Ha akvarium/fiskedamm
 • Leta efter smådjur i vatten i en bäck eller älv
 • Använd våtdräkter i en bäck eller älv
 • Pressa blommor, Hur många olika sorter finner ni?
 • Laga snögrotta/igloo

Källor:

 1. Hosaka, T., Sugimoto, K., Numata, S., (2017). Effects of childhood experience with nature on tolerance of urban residents toward hornets and wild boars in Japan. PLoS ONE, 12(4)
 2. Cho, Y., Lee, D., (2017). ’Love honey, hate honey bees’: Reviving biophilia of elementary school students through environmental education program. Environmental Education Research
 3. Learning outdoors: the Forest School approach, L O`Brian, Education, vol 37, s 45-60, 2009
 4. Close encounters with nature in an urban kindergarten: a study of learners inquiry and experience. F Ghafouri, Education, vol 42, s 54-76, 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *