Category Archives: pedagogik

7 anledningar att ge barn mikroskop

Vad gör du de dagar då varken lekar, friluftsliv eller andra saker lockar barnen? Eller [...]

Barn behöver skärmfria zoner!

Vi har haft en skärmbonanza utan motstycke i Norge. Bara barnen fick varsin iPad, politikerna [...]

Därför är en lärande tankesett viktig för ditt barn!

I september 2013, som lärare för en grupp elever med utmaningar inom matematik, upplevde jag [...]

Arbetsminnestips

Oavsett om vi har barn med inlärningssvårigheter eller barn som klarar sig bra i skolan [...]

Forskning och experimentering är viktigt!

När spädbarn och små barn utforskar världen, liknar det hur forskare arbetar. De testar hypoteser [...]

Barns kreativitet är nyckeln till framtiden!

Kreativa barn blir kreativa vuxna, och det är en färdighet som underlättar att bemästra vuxenlivet. [...]

Lärande genom forskning!

Du är säkert angelägen om att ditt barn ska bli bra på matte, svenska och [...]

Bygglekar ger barnen mattehjärna!

Att hjälpa barn att utveckla sina matematikhjärnor är enklare än många tror. Här har traditionella [...]

Så här gör du barnen duktiga på matte!

Finns det något som skiljer vuxna matematiker från gemene man? Flera studier tyder på att [...]

Testa ditt eget arbetsminne!

Det är svårt att förstå hur kritiskt arbetsminnet faktiskt är för små barn. Jag hade [...]