JUMP Math enligt hjärnans premisser!

Hjärnans arbetsminne får inte överbelastas när vi lär oss. Då blir det omöjligt att ta in ny kunskap. Men i många klassrum blir det fel just här, och barn som annars skulle vara bra i matematik får problem och kommer efter i lärandet .

För att undvika denna fälla är det viktigt att bara introducera en ny färdighet i taget som kanadensiska JUMP Math gör. Det blev uppenbart när Forskarfabriken testade JUMP Math med de elever som hade mest problem med matematik i 6:e klass på en skola i Oslo.

Vi hade laddat ner vägledning och uppgifter i en modul om bråk som skulle bygga upp barns självförtroende i matematik. Först värmde vi upp med enkla addition och multiplikationstal, och vi kollade att alla kunde 2-, 3- och 5-gångertabellen innan vi gick vidare med addition av bråk. Eleverna övade och lärde sig steg för steg. Även att göra sig redo för nästa beräkning genom att teckna upp bråkstreck och likhetstecken övades på. Och eftersom ingen av uppgifterna var textbaserade var lässvårigheter inte en utmaning.

Djupare insikt växer fram från att lyckas

Efter tre st tvåtimmars pass fördelat över två veckor hade alla eleverna klarat alla uppgifter! De kunde nu skilja mellan olika strategier när de skulle sätta samman bråk. När bråken hade gemensamma nämnare la de samman talen och när nämnarna var olika måste de komma på om de va tvungna att utöka den ena eller bägge innan de kunde sätta ihop.

Men det mest spännande var inställningen för matematik. De hatade matte när vi började. Nu var det roligt!

Vissa människor hävdar dock att dessa elever inte förstod matematik, utan bara lärde sig en uppskrift. Det är delvis korrekt, men hade vi fortsätt med JUMPMath, hade svårighetsgraden gradvis ökat och en djupare insikt också växt fram. Så småningom skulle de också kunna läsa problem själva.

Vi får inte överbelasta arbetsminne

Matematikboken som våra försökselever gick tillbaka till var väldigt annorlunda och utmanande för arbetsminnet. Många olika uppgifter presenterades på varje sida. Därför måste eleverna behärska flera olika färdigheter samtidigt som de löste dem utan att färdigheterna var inövade steg för steg.

Dessutom var sidorna överbelastade med text, former, färger och olika grafiska element som stod i stark kontrast till de svarta och vita uppgifterna i JUMP Math. Det fanns heller inte tillräckligt med tid för repetition. Då är risken stor att hjärnan att inte får tillräckligt med tid för att skapa de nätverk som den behöver för att kunna spara kunskapen i det långsiktiga minnet.

JumpMath utvecklades av matematiker John Mighton. Den står för “Junior Undiscovered Math Prodigy “och kan översättas med “unga oupptäckta mattegenier “. Mighton hävdar att hans pedagogik gör matematik till ett ämne som alla kan behärska, och här får han stöd av flera vetenskapliga studier på JUMP Math. Nu sprids JUMP Math till många länder.

JUMP-uppgifterna vi prövade var gjorda för at få elever med matteångest att känna att dom behärskade matte och lära sig bråk. Bråk var valt som tema eftersom det vanligtvis är förknippat med att vara mycket svårt.

Så när barn med matematiska utmaningar klarar av att bemästra bråk upplevs det extra inspirerande. Om du vill försöka själv hittar du uppgifterna genom att följa uppskriften under steg för steg.

  1. Gå til jumpmath.org
  2. Klicka på den kanadensiska flaggan
  3. Skapa en användare och logga in
  4. Klicka på «Get JUMP», välj «Confidence building units» og välj vad du vill ha

Kilder

  • For the love of math. J. Mighton, Scientific American, s. 61–67, 2013 2.
  • Working memory and early numeracy training in preschool children. M.C. Passolunghi et al., Child Neuropsychology, 2014 3.
  • The influence of experiencing success in math on math anxiety, perceived math competence and math performance. B.R.J. Jansen et al.Learning and Individual Differences, vol 24, s. 190–197, 2013 4.
  • Working memory, worry and algebraic ability. K. Trezise et al., Journal of Experimental Child Psychology, vol 121, s. 120–136, 2014 5. The Myth of Ability. J. Mighton, Walker, 2003
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/04/18/a-better-way-to-teach-math/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *