Hur skapar barnen ett intresse för naturvetenskap?

Glädje skapar intresse för naturvetenskap

Att skapa intresse för naturvetenskap är ett mål i många länder. För framtidens näringsliv behöver forskare, entreprenörer och ingenjörer. Lösningen visar sig vara ganska enkel. Den kallas glädje!

Intresset för naturvetenskap börjar med positiva känslor. Det visar en hel serie studier. I en sådan undersökning skulle australiensiska forskare räkna ut varför vissa väljer yrken som ingenjörer, kemister och fysiker. Därför intervjuade de 400 studenter om hur de tänkte när de valde sina inriktningar. Svaren avslöjade att vuxnas inflytande inte var särskilt viktigt. Det viktigaste var att inriktningen var rolig! Det hade också en viss betydelse att ämnet gav spännande karriärmöjligheter. De som inte valde naturvetenskap, tyckte att dessa ämnena var tråkiga.

Vi måste visa barn att naturvetenskapen är meningsfullt

En internationell undersökning visade liknande resultat. Här frågades unga om hur kul de tycker att naturvetenskap är och om de skulle vilja lära sig mer om olika temana inom det. Även här visade svaren att vilken känsla de hade är viktigt. De som tyckte att naturvetenskap var kul hade det största intresset. Och engagemanget var starkast bland dem som också upplevde naturvetenskap som meningsfull.

Intresset för naturvetenskap väcks tidigt

När blir ett barn eller en ungdom intresserad av naturvetenskap? När man intervjuade 8000 amerikanska studenter visade det att för många börjar intresset redan i dagis. Svaren avslöjade också att frivilliga upplevelser som att utforska naturen eller att pyssla/bygga saker var viktigt. Spännande böcker, museisbesök eller forskningsklubbar hade också väckt intresset.

Barn som går på sommarskola eller forskarkurs här på Forskarfabriken i Norge svarar detsamma. Många blev intresserade av naturvetenskap alla redan när de var fem år gamla. Och kurserna i Forskarfabriken förstärker intresset, För 99% av barnen säger att det är både kul och lärorikt att gå på kurs. Experiment som att göra slime och glass och att utforska färger och elektricitet skapar positiva känslor.

Forskarfabriken har en långvarig effekt

Men har dessa upplevelser en långsiktig inverkan på intresset för naturvetenskap? För att hitta svar på den frågan har vi intervjuat de som gick på våra kurser i Norge för 10 år sedan och som har blivit äldre. Varje gång har resultatet varit samma. Över 90% minns kurser som motiverande och roligt. Och 55% är fortfarande mycket intresserade av naturvetenskap. Av dessa anser en tredjedel att kurser i Forskarfabriken var viktigt för att skapa detta intresse. En tidigare deltagare svarar:

«Kurserna Forskarfabriken var mitt första möte med vetenskap och experiment. Vi såg massor av saker som torris, som du annars inte har tillgång till. Det var super spännande och roligt att vara på ett ställe där det var accepterat att kunna något om naturvetenskap! “

Det mest spännande svaret i dessa tre undersökningar är när vi frågar om karriärval. För nästan 20 procent hävdar de att de kurser de tagit på Forskarfabriken har påverkat deras val av utbildning inom naturvetenskap som vuxna. Att uppleva roliga och spännande experiment och andra aktiviteter som barn har alltså en långvarig effekt som kan påverka barnens val av yrke senare. Eller som en säger:

Jag har ansökt om att studera teknik vid universitet i Storbritannien och USA. Jag tror att detta beslut har påverkats av tidig exponering för experiment och forskning på Forskarfabrikens kurser. Entusiastiska ledare, förmågan att göra mina egna upptäckter och förklaringarna vi fick visade mig att forskning och teknik är roligt.

Gjädje i centrum på Forskarfabriken

Forskarfabriken har sedan starten 2002 arbetat för att skapa positiva accociationer och glädje på de kurser vi håller för barn. Därför är det uppmuntrande att se denna strategi får stöd från forskning. Hittills har vi haft över 100 000 barn på kurser och fokus på att skapa lycka har varit drivkraften i alla aktiviteter vi har utvecklat. I framtiden kommer det också att vara en grundsten i vår pedagogik.

Barn med pedagogiska leksaker

Forskarfabriken blir internationell – Scientist Factory

Forskarfabriken sprider nu sitt kurskoncept till fler länder än Norge. Sedan hösten 2017 har vi erbjudit kursen “Vi forskar i förskolan” till förskollärare i Sverige. Och idag lanserar vi vår första online-kurs för skolbarn som heter “Forskare för en dag” i Norge och Sverige. Här kan lärare, personal i skolan eller föräldrarna köpa ett komplett paket med utrustning och en detaljerad guidebok som gör det möjligt för vem som helst att undervisa naturvetenskap hela dagen. Dessutom har vi skapat en gratis e-lärningskurs som i detalj visar hur de olika aktiviteterna utförs och förklaras.

Sommaren 2019 är ambitionen att vara värd för flera internationella sommarskolor med fokus på naturvetenskap, matematik och engelska i flera länder.

 

Vi forskar i förskolan häfte

 

  1. Students`emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary Educational Psychology, vol 36, p 1-2, 2011
  2. How situational is situational interest? Investigating the longitudinal structure of situational interest. Contemporary Educational Psychology, vol 43, s 39-50, 2015
  3. Student engagement with science in early adolescence: The contribution of enjoyment to students` continuing interest in learning about science. M Ainley et al, Contemporary Educational Psychology, vol 36, p 2-12, 2011
  4. Why school students choose and reject science: a study of the factors that students consider selecting subject. TA Palmer et al, International Journal of Science Education, vol 39, p 645-662, 2017

Vänligen lägg till en kommentar om du känner någon med ett brinnande intresse för naturvetenskap som kan hjälpa oss att ordna sommarskolor för företag, flyktingläger eller på andra platser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *