Fakta du inte visste om vatten.

Vatten kan verka så enkelt. Men det är det verkligen inte. Vatten har många speciella egenskaper. En av dem kan du uppleva när du badar. Öppna ögonen och prova att se, är det egentligen inte lite konstigt att det går?

Öppna dina ögon

Att kunna ha ögonen öpnna under vatten är egentligen ganska underligt. För nästan inga andra typer av strålning än synligt ljus tränger igenom vatten. Denna egenskapen med vatten var avgörande för det första livet som levde i havet för nästan fyra miljarder år sedan. Ultraviolett strålning hade för exempel förstört livsviktiga molekyler som DNA och proteiner om det trängde igenom vattnet. Vattnet skyddade alltså de första organismerna som utvecklade sig i havet mot skadlig strålning.

Samtidigt för att ljus kunde tränga igenom vatten, uppstod fotosyntesen. Solljus strålade ner på de första mikroorganismerna så att de lärde sig att använda ljuset som en energikälla. I dag härstammar nästan all mat vi äter från solenergi som är fångat genom fotosyntesen. Detsamma gäller maten till de flesta djur. Fossilt bränsle är också solenergi fångat genom fotosyntesen för miljoner av år sedan…

Vatten drar åt sig andra molekyler

Varje gång du rör i socker i te eller kaffe, använder du en annan livgivande funktion av vatten. För vatten har en enorm förmåga att tillsluta andra molekyler och låta dem flytta och utvecklas. Denna egenskap beror på tilldragande elektriska krafter mellan molekylerna. Samtidigt stöter vatten i från sig fettmolekyler som är elektriskt neutrala. Därför kunde bubblor av fett skapa ett skyddande membran kring de första livgivande kemiska reaktionerna. Således blev grunden för livet, cellen till.


Idag är allt som lever på jorden skapat av en eller flera celler. Inuti alla celler finns det otaliga molekyler som inte kan fungera utan att vara i vatten. Detsamma gäller viktiga molekyler och celler som transporteras via blod och lymf i kroppen.

Starka dragningskrafter

Det faktum att vattenmolekyler också dras till varandra vet alla som har upplevt vattenläckage. När lite vatten kommer in på en plats följer mer vatten. På så sätt drar livsgivande vatten med viktiga näringsämnen också in i smala rör i växter. Rekordet har Redwood träd där vattnet sugs upp mer än 100 meter över marken in i trädet.

Lyckligtvis finns det lösningar för vattenskador. Avluftning och fläktar hjälper vattnet att försvinna som gasmolekyler. Då utnyttjar vi en annan funktion av vatten. Det kan förångas. Sådan förångning är också viktig för att reglera temperaturen hos djur och växter. Vi kyls ner när vatten avdunstar från kroppen. Allt känner det efter ett bad eller en dusch.

Vi behöver växthusgaser

Omvandling av vatten från vätska till gas uppstår överallt där det finns vatten på jorden, och denna vattenånga i luften är extremt viktig av två skäl. För det första är vattenånga en växthusgas som släpper igenom strålning från solen så att jorden värms upp. Samtidigt fungerar den som väggarna i ett växthus väggar och förhindrar att värmestrålning från jorden försvinner i rymden. Utan sådana växthusgaser skulle temperaturen på jorden ha varit mycket lägre än den är.

Vattenångan i luften är också avgörande för att vi ständigt får ny tillgång av färskvatten. Små dammkorn får vattenmolekylerna till att samla sig i droppar som faller ner som regn eller snö när de blir tillräckligt stora.

Beskyttande istäcke

Om du har haft tillfället att gå på en spegelblank skridskois, har du ännu en livsgivande egenskap med vatten under skenorna. För varför ligger isen på toppen av vattnet? För de flesta vätskor är det tvärtom. Som en fast form har de en större densitet än den flytande formen och sjunker till botten. Men så är det inte för vatten. Vattnet expanderar när det fryser till is så att densiteten blir mindre. Därför flyter isen på vattnet.

Att vatten finns som ett fast material, det vill säga snö och is här på jorden, är ganska konstigt, eftersom små molekyler som vatten ofta avdunstar mycket enkelt. Men igen är de elektriska dragkrafterna mellan vattenmolekylerna som är förklaringen.

Flytande vatten

Vatten i flytande form beter sig också speciellt. Det tar nämligen minst plats när temperaturen är 4 oC. Därför håller vattnet längst ner i djupa sjöar vanligtvis 4 ° C, även på vintern när sjön är täckt av is.

På våren och hösten har det mesta av vattnet i en sjö samma temperatur från topp till botten. Eftersom allt vattnet har samma densitet, kan det lätt ”omröras”. Omrörning fördelar näringsämnen från botten och syre från ytan jämnt runt i vattnet och är livsviktigt för de organismer som bor där.

Där vi lever

Arkeologiska fynd visar att människor i stora delar av vår utveckling har levt nära floder eller hav, och vatten är viktigt i många religioner. Muslimer rensar sig med vatten innan de ber. Kristna döps i vatten. Och i antika naturliga religioner var det ofta en vatten- eller sjögud. Idag åker både religiösa och inte religösa till SPA för att känna välbefinnande och få ny energi med hjälp av vatten.

Vattnet är fortfarande en hörnsten i ett välfungerande samhälle, och kvaliteten på vattnet vi dricker måste alltid vara i fokus. Vi får aldrig glömma att allt som lever behöver vatten. Det gäller också mikroorganismer som snabbt kan fortplantas om de får bra levnadsförhållanden i vårt dricksvatten. Därför kan vi inte ta bra dricksvatten som en självklarhet, men måste ständigt skydda vattnet och vattenkvaliteten.

Lek med vatten

I år har Forskarfabriken sommarskola för första gången. Där ska vi undersöka hur vi kan rengöra vatten så att det inte innehåller farliga bakterier. Vi kommer också att undersöka hur viktigt vatten är för allt liv när vi försöker väcka en mystisk organism till livet. Vi kommer också att leka med de udda kvaliteterna av vatten. Det finns några lediga platser och kursen är helt gratis.

Vill du prova några försök med vatten själv? Droppa vattendroppar på ett mynt tills det är helt täckt med vatten. Droppa sedan på ännu mer vattendroppar. Vattenmolekylerna klistrar sig fast vid varandra och rinner inte bort innan de böjer sig över kanten. Titta på det från sidan. Det är nästan magiskt, som en kristall..

Hanne S. Finstad, Dr. philos. och grundläggare av Forskarfabriken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *