Byggleksaker ger barn mattehjärna

barn som leker med magnetiska brickor

Att hjälpa barn att utveckla mattehjärnan är lättare än många tror. För här har traditionella byggleksaker som att bygga med klossar, pussel och spel med geometriska former stor effekt.

Gemensamt för alla sådana konstruktioner är att de utvecklar rumsuppfattningen. Det hjälper oss att förstå den tredimensionella världen vi bor i. Du använder din rumsuppfattning när du packar saker i ditt bagage, läser en karta eller delar en tårta. Denna förmåga är också viktig i många yrken där man måste navigera eller kontrollera rörelserna över något som att säkerställa att flyg landar och startar säkert. En god rumsuppfattning passar även bra in vid montering av möbler från Ikea eller en barnstol i bilen.

Rumsuppfattning, matematik och byggleksaker

Det finns också en koppling mellan rumsuppfattning och matematik. Det visar en massa forskningsrapporter.

Rumsuppfattningen ett barn har när det är 3 år kan i stor utsträckning förutsäga hur bra barnet är i matematik ett år senare. Och barn i åldern 9-12 som har en bra förståelse för rumsuppfattning söker ofta utbildningar där de måste behärska matematik och vetenskap på en hög nivå. Sådana utbildningar kräver inte bara att man bemästrar tal, utan även diagram, tidslinjer och kartor, och då är rumsuppfattningen viktig.

Dessutom finns det en koppling mellan hjärnområden som ger oss talförståelse och områden som gör det möjligt för oss att förstå tid och rum. Därför talar forskare ofta om ”space, time and number” in the brain.

Hjärncellerna som lär oss att förstå betydelsen av siffrorna bildar en slags mental linje som får stöd av rumsuppfattningen. Därför kommer spel med numeriska linjer och användning av måttband, tumstock och linjal också att hjälpa till att utveckla barnens mattehjärna.

Rumsuppfattningen kan också påverkas om barn får leka med byggleksaker som ger förståelse för rum och former. När man till exempel bygger med klossar uppstår många situationer där vi måste tänka matematiskt. Klossar måste sorteras, mätas och räknas. Vi måste sätta dem ihop i en viss ordning och form. Sådan byggning tränar upp förståelsen för mönster, form, storlek och mycket mer.

Råd från Forskarfabriken om byggleksaker

Hur kan vi se till att barn drar nytta av byggsleksaker som ökar rumsuppfattningen. Här är de viktigaste tipsen:

  • All konstruktion med klossar som Lego eller magnetiska delar, utvecklar rumsuppfattningen. De lär barn att mindre delar kan sättas ihop till större delar. Sådana byggleksaker ger också möjlighet att upptäcka räkning och hur mätning är nödvändig för att saker ska passa ihop. Samtidigt kan du prata om vad ni gör och använda ord som beskriver plats och rum. Sådana konversationer uppstår lätt om ni till exempel följer en instruktion tillsammans och måste prata om vad ni ska göra.
  • Av samma anledning är det bra för barn att bygga med andra. Då utvecklar de också språk- och samarbetsförmåga.
  • Pussel är också bra, eftersom det tränar förmågan att rotera former och se hur mindre delar kan monteras till något större. Här visar forskning en gynnsam effekt av enkla pussel alla redan i 2-års åldern.
  • Plocklådor och andra leksaker som kräver att man känner igen geometriska former är också bra. Här kan du som vuxen prata om triangel, cirkel och fyrkant. Du kan också prata om vad som känner igen de olika formerna. En triangel har till exempel tre sidor och tre hörn. En cirkel har bara en sammanhängande sida som böjer sig jämnt runt och har inga hörn. Det kan också vara bra att få barnet uppmärksam om att dessa former också finns på andra ställen. Ta till exempel fyrkanter. Hur många fyrkanter kan du hitta i rummet ni befinner dig i?
  • Rumsuppfattningen kommer också att utvecklas i många andra sammanhang, t.ex. när barn bygger en koja. Detsamma gäller när de snickrar eller när de formar saker med sina händer som pappersflyg eller lera. För att inte tala om ni skulle göra en egen skattjakt med karta.

Traditionella byggleksaker

Det råder därför ingen tvekan om att traditionella byggleksaker är bra för barns utveckling. Utbytet blir extraordinärt när vi vuxna är medvetna om alla möjligheter till lärande som finns i dessa spel.

Torreta är ett spel som kommer hjälpa ditt barn att utveckla en massa olika färdigheter på ett lekfullt sätt. Läs mer om Torreta gennom at trycka på videon.

Källor:

  1. Finding the missing piece: Blocks, puzzles, and shapes fuel school readyness. BN Verdine et al, Trends in Neuroscience and Education, vol 3, p 7-13 2014
  2. Construction play and cognitive skills associated with the development of mathematical abilities in 7-year-old children. Learning and instruction, vol 23, s 73-80, 2014

De bästa byggleksakerna för barn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *