Att förstå vad gaser är och varför det är viktigt

Lärarna tittade förvånat på mig. Jag ville utmana deras kunskap om gaser. Framför mig hade jag en käpp som balanserade på en stolsrygg. En tom ballong var fäst vid varje ände av käppen med hjälp av en klädnypa och ett rep. Jag markerade med ett streck den punkt på käppen där den balanserade på stolsryggen. Sedan frågade jag: 

”Vad händer om jag pumpar in luft i ballongen på min högra sida och sedan knyter ihop den igen? Kommer käppen balansera på samma sätt? Eller kommer den att stiga på den sida där ballongen är fylld med luft? En tredje möjlighet är att den sjunker.” 

Osäkerheten var stor

Snart kunde man höra olika åsikter surra i luften. Många trodde att ingenting skulle hända, eftersom det inte var någon skillnad på om det fanns luft inuti eller utanför ballongen. Andra trodde att ballongen skulle dra upp käppen, eftersom ballongen, när den fylldes med gas, skulle bli lättare och då stiga uppåt. Omkring en tredjedel av lärarna menade dock att ballongen skulle dra ner pinnen. Luftmolekyler hade ju pressats ihop inuti ballongen och då fick den en högre täthet än när den var tömd på luft. 

Svaret finns i naturen

Men det fanns ingen anledning att fortsätta diskutera. Istället kunde vi ju bara göra experimentet och låta naturen ge oss svaret. Jag pumpade upp ballongen, knöt ihop den igen och hängde tillbaka den på höger sida. 

Det rådde ingen tvekan. Käppen sjönk på den sidan där den luftfyllda ballongen satt. För luft väger ju någonting! Här finns gasmolekyler som flyger runt i alla riktningar och de har en massa, en vikt. Inuti ballongen har de större täthet än utanför. 

Många är osäkra när det kommer till gaser

Jag har gjort det här experimentet med allt från barn i grundskolan till vuxna ledare inom näringslivet, och varje gång har reaktionen varit densamma. De flesta är mycket osäkra på vad som händer när vi fyller en ballong med luft. 

Och det är inte konstigt eftersom dessa luftmolekyler är helt osynliga. Vi tänker knappt på dem trots att det omger oss hela dagarna. Detta var också fallet för de första kemisterna. De började först utforska vätskor och fasta ämnen som de kunde se. Att inse att det också fanns osynliga gaser som till exempel syre, tog mycket längre tid att upptäcka. 

Vi måste förstå vad gaser är

Idag ligger ett stort fokus på växthusgaser och då i synnerhet koldioxid. Om vi ska förhindra den globala uppvärmningen måste vi minska utsläppen av dessa gaser eftersom de påverkar hur mycket värme som hålls kvar i atmosfären. Lite värme måste vi ha för att inte frysa ihjäl, men för mycket värme kommer att få dramatiska konsekvenser. 

Om vi lär oss mer om gaser kommer vi ha lättare att förstå hur de beter sig och varifrån de kommer. Som att varje gång vi kör tio kilometer med en bensin- eller dieseldriven bil, släpper den ut mer än ett kilo koldioxid då motorn bryter ner bränslet och genererar energi. 

Samtidigt blir det också lättare att se den stora bilden, som att mer återanvändning och fler vindkraftverk är bra för klimatet. Båda dessa åtgärder leder nämligen till att vi förbrukar mindre olja och gas. Och att äta mindre kött innebär minskade växthusgasutsläpp i form av metan från boskap. 

Gaser spelar också en nyckelroll när man talar om att skydda skogar och plantera träd. Alla växter framställer socker och syre med hjälp med solljus. Som byggnadsmaterial använder de koldioxid och därför tar växter bort en del av koldioxiden från atmosfären. 

Så här kan du utforska gaser tillsammans med barn

Hur kan vi utforska gaser för att förstå dem närmare? Här kommer några tips från Forskarfabriken: 

  • Använd näsan och lukta på för allt från mat, blommor och andra saker som omger er. Varför luktar det? Jo, för att alla dessa saker utsöndrar gasmolekyler som svävar genom luften. Några av dem hittar in i näsan där luktsinnet sitter. Här går de in för landning och det utlöser nervsignaler som hjärnan upplever som lukt. 
  • Tänd ett ljus. Lägg lite vinäger i botten av ett glas och häll kristallsoda eller bakpulver över. När det brusar sker en kemisk reaktion. I denna reaktion utvecklas osynlig koldioxid. Denna gas är tyngre än luft och lägger sig tillrätta i glaset. Låtsas att det är vatten i glaset och häll den osynliga gasen över ljuset. Vad händer? Om du har gjort rätt slocknar ljuset eftersom koldioxid tar bort det syre som ljuset behöver för att kunna brinna. 
  • För att förstå det som är väldigt stort eller mycket litet kan det underlätta att bygga modeller. Prata därför om atomer och bygg modeller av enkla gasmolekyler med hjälp av en molekylbyggsats, eller av kulor av modellera och tändstickor. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *