Är mikroplast farligt?

Spädbarn som får mjölk gjord av mjölkpulver i plastflaskor äter miljontals mikroplastpartiklar varje dag. Samma sak händer om du värmer plastmat i mikrovågsugnen. På ett år äter du lika mycket plast som det är i ett kreditkort, men är det farligt?

Vart hittar vi mikroplast?

Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än fem millimeter breda. Partiklarna kommer från bildäck, mikrofibertextilier, plastflaskor och liknande. De finns i havets djup, i arktisk snö, i Antarktis is, i krabbor, i bordsalt, i dricksvatten och i öl. Ja, dessa partiklar finns överallt där vi letar. Detta beror på att partiklarna är så små att de kan transporteras med vinden och falla ner som nederbörd över hela jorden. Det tar decennier, om inte mer, innan sådana partiklar bryts ner. Därför är allt som lever på jorden utsatt för mikroplast. År 2015 uppskattade marinforskare att det fanns någonstans mellan 15-51 biljoner (1012) mikroplastpartiklar i havsytan på jorden.

Är mikroplast skadligt för hälsan?

Vi alla äter sand och damm utan att bli skadade av det, och det är oklart om mikroplast är farligare. Det mesta vi äter kommer ändå att transporteras genom tarmen och ut igen. Det finns dock anledning att tro att risken är stor. Men eftersom plast har olika kemiska sammansättningar och finns i så många former är det svårt att hitta svar. Det finns dock anledning att tro att kemikalier i större partiklar kan påverka hormonsystemet och andra processer i vår kropp. Djur i havet kan bli förvirrade när de äter mikroplast eftersom det misstolkar det för mat och får därför inte tillräckligt med näring.

Forskare är särskilt bekymrade över vad de kallar nanoplast, partiklar som är mindre än 1 mikrometer. Sådana partiklar kan tränga in och skada cellerna i vår kropp, och de är extra svåra att undersöka eftersom de lätt kan förväxlas med naturliga partiklar. Det är som att leta efter en nål i en höstack.

Mikroplast och människor

Inga studier har hittills undersökt hur mikroplast påverkar människor. Men möss som äter stora mängder mikroplast får irriterad tunntarm, färre spermier och minskad fertilitet. Experiment på mänskliga celler som odlas i kultur indikerar också att mikroplast är giftigt för cellerna. Men mer forskning om olika typer av plast måste göras innan man kan säga något säkert. Kan till exempel mikroplast samlas i vissa organ? En grundlig genomgång av 12 moderkakor avslöjade att fyra innehöll mikroplast.

Hur skyddar du dig mot mikroplast?Om du är orolig för mikroplast kan du vidta åtgärder för att skydda dig själv.

  • Använd träskedar för att röra om. Ju högre temperatur som köksredskap i plast utsätts för, desto mer mikroplast släpps ut.
  • Använd skålar av stengods eller liknande för att värma mat i mikrovågsugnen. Detsamma gäller plastbehållare som köksredskap i plast. Ju högre värme, desto mer mikroplast frigörs.
  • Babyflaskor ska sköljas i kallt vatten efter sterilisering för att ta bort plast som lossnat under denna värmebehandling. Mjölkpulvret kan blandas ihop i en glasbehållare och hällas i matningsflaskan efter att temperaturen har sjunkit.

    En sak är säker i alla fall. Varje år produceras 400 ton plast, och mängden kommer att fördubblas år 2050. Om vi ​​inte vidtar åtgärder kommer plasten att fungera som en oexploderad bomb. Därför är insamling, återvinning och minskad användning av plast otroligt viktigt. Forskare har beräknat att om vi skala upp alla de metoder vi har idag för att begränsa plastföroreningar kan vi minska plastförbrukningen dramatiskt. Den största fördelen kommer från att inte använda engångsplast. Vad är poängen med att tillverka något som varar i 500 år för att använda det i 20 minuter?

Vad gör Forskarfabriken för att reducera plast?


På Forskarfabriken har vi tagit flera steg för att minska användningen av plast. Vi har kraftigt minskat engångsplast i den utrustning vi skickar ut på våra sommarskolor och inte minst i användningen av engångsplast i vår julkalender. De nedskärningar vi har gjort på engångsplast i årets julkalender motsvarar över 400 kg. Det är vikten på en vanlig travhäst.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *