Hur hjälper man barn som har svårt med matte?

Tyvärr har många barn problem med matte, och det är inte deras fel! Utländska studier har visat att en av orsakerna kan vara att undervisningen inte tar hänsyn till arbetsminnet (1, 2).

Svenska matteböcker är fulla av distraktioner som färgglada illustrationer och komplicerade uppgiftstexter. All denna extra information kan överbelasta arbetsminnet och göra det svårt för barnen att hänga med.

Så hur kan du hjälpa ett barn som har svårt med matematik? I denna artikel redogör vi för arbetsminnets betydelse i matematikundervisning. Vi ger dig också konkreta råd och tips på hur du kan hjälpa ditt barn att behärska matteämnet samt berättar vi om relevanta resurser.

Vad är arbetsminnet?

Arbetsminnet är ett typ av minne som används när vi utför mentala uppgifter som att läsa, räkna eller lösa problem. Det låter oss tillfälligt lagra och manipulera information så att vi kan använda den för att utföra uppgifterna mer effektivt.

Arbetsminnet fungerar som en “mental anteckningsbok” där vi kan hålla information tillgänglig för oss medan vi arbetar med den. Det är begränsat hur mycket information det kan lagra samtidigt.

Vad händer när arbetsminnet överbelastas?

Vuxna har kapacitet att hålla fyra till sju informationsenheter i arbetsminnet på en gång. I situationer där vi känner att vi inte behärskar något och har svårt att hitta en lösning på en utmaning, kan förklaringen vara att arbetsminnet är fullt.

När arbetsminnet är fullt

Du har säkert upplevt att ditt arbetsminne överbelastas. Du kanske var ny på jobbet och skulle hantera nya uppgifter kombinerat med nya kollegor och nerver? Eller du kanske skulle prestera inom en idrott och dina nerver tog fullständig överhand samtidigt som du var på en helt ny arena med många främlingar som tittade på dig. När detta händer blir det väldigt svårt att ta till sig ny information.

Hjärnan mognar i olika takt

Arbetsminneskapaciteten är inte fullt utvecklad förrän i tonåren, och den mognar i olika takt. Därför kan en förstaklassare ha arbetsminneskapacitet som en genomsnittlig nioåring, medan en annan har arbetsminneskapacitet som en genomsnittlig fyraåring.

För att ett barn med sent utvecklat arbetsminne ska behärska ett ämne är det därför viktigt att undervisningen tar hänsyn till arbetsminnet. Tyvärr tar inte svensk matteundervisning hänsyn till att det finns en stor mångfald i barns arbetsminneskapacitet.

Problemet med svenska matteböcker

Elever som är små förväntas arbeta utforskande och lösa matematiska problem på egen hand i skolan. Svenska matteböcker är fulla av komplicerade uppgifter. Tanken är att matematik blir mer relevant för barnen om det kan relateras till verklighetsnära exempel.

Tyvärr är detta tillvägagångssätt dåligt lämpat för många barn, eftersom det förutsätter både starka läsfärdigheter och god arbetsminneskapacitet.

Många färger och figurer

Utöver det har svenska matteböcker många färgglada illustrationer som kan vara överväldigande för arbetsminnet. Här på Forskarfabriken tror vi att matematik i sig själv är roligt även om, eller kanske just för att, det är svårt.

Det är inte nödvändigt med färgglada illustrationer för att göra ämnet levande. Den visuella informationen fungerar mot sitt syfte och gör istället att barnets arbetsminne överbelastas.

Låt oss till exempel titta närmare på läromedlet Multi för årskurs 4 och kapitlet om bråk. Det öppnas med titeln “Bråk som lika delar” och här hittar vi cirka 20 olika färger på första sidan. Färgerna fördelas på många olika figurer som två flickor, fyra pizzor, en flagga, en apelsin och mycket annat.

Figurerna fördelas i sin tur över tre fält, där de övre och nedre fälten är uppgifter medan det i mitten finns en faktaruta.

I den första uppgiften ska eleverna resonera sig fram till att en pizza som är delad i fyra delar skiljer sig från tre andra pizzor som är delade i tre delar. I faktarutan förklaras sedan hur man skriver en fjärdedel som bråk genom att skriva 1/4 och hänvisa till en figur som är delad i fyra lika stora delar. Begreppen täljare och nämnare förklaras inte.

För mycket att hålla reda på på en gång?

I uppgiften under ska eleverna ta reda på hur många delar nio olika figurer är uppdelade i. Alla figurer varierar i form och färg. Dessutom är inte alla figurer uppdelade i lika stora delar. Därför kan de inte skrivas som bråk, och det är inte förklarat.

Uppgiften går sedan ut på att beskriva en av dessa delar i varje figur som bråk med räknare och nämnare, men bara där delarna är lika stora.

Så det finns mycket som måste hanteras på en gång. Först och främst, hur många delar finns det? Sedan, är delarna lika stora? Så, vad betyder siffran ovanför bråkstrecket och slutligen, vad betyder siffran nedanför, och vilka siffror ska jag använda för den här figuren?

Allt detta kan verka enkelt för oss vuxna, men för ett barn i fjärde klass kan det lätt bli för mycket att hantera eftersom arbetsminneskapaciteten är liten. Och utmaningen ökar om barnet samtidigt har negativa känslor förknippade med matematik, eftersom det också tar upp kapacitet i arbetsminnet.

Arbetsminnet och matematikproblem

Många forskningsrapporter visar att barn med låg arbetsminneskapacitet har ökad risk för att utveckla dålig förståelse för matematik. Det gäller också norska barn (1). För dessa elever ger matematikböcker som är utformade som Multi extra utmaningar.

En studie från Kanada visar att en undervisningsmetod som tar hänsyn till arbetsminnet kan hjälpa även dessa barn att bemästra matematik. Här jämfördes arbetsminne-vänlig matematikundervisning med en problembaserad undervisning som har mycket gemensamt med undervisningen som sker i norska skolor (2).

Studien pågick under två år och inkluderade 41 skolor, 193 lärare och 1146 elever i årskurs 2 och 5. Hälften av skolorna valdes ut för att använda den arbetsminne-vänliga pedagogiken medan resten av skolorna följde sitt vanliga undervisningsupplägg med mycket problemlösning. Socioekonomisk status och matematisk nivå i de två grupperna före försöket startade var nästan lika.

Resultaten visade att eleverna som undervisades enligt den arbetsminne-vänliga metoden hade betydligt bättre progression i matematik efter två år än kontrollgruppen. De var också lika bra på problemlösning som eleverna som hade fått traditionell undervisning. Utvecklingen i läsning under samma period var dock likadan, vilket tyder på att framstegen var specifika för matematik.

Forskarfabrikens mattehäften

Forskarfabriken har utvecklat mattehäften som är utformade för att hjälpa barn som har svårt med matte. Våra multiplikationshäften är i svartvita och har enkla figurer och så lite text som möjligt. Dessutom har vi ansträngt oss för att bara introducera en eller två nya färdigheter åt gången. Målet med utformningen är att inte belasta arbetsminnet onödigt mycket.

mockups-design.com

Så här hjälper du barn som har svårt med matte

Här är en lista med tips om hur du kan hjälpa ett barn som har svårt med matte, till exempel när ni gör läxor:

 • Skapa strategier för att komma ihåg saker tillsammans med barnet. Skriv till exempel ner vad ni ska göra eller gör en minneslista.
 • Tänk igenom vilka informationsbitar ditt barn måste lära sig. Introducera bara en eller två sådana informationsbitar åt gången.
 • Säg att det är helt okej att fråga om de har glömt något.
 • Ge instruktioner i korta och precisa meningar.
 • Upprepa dig själv ofta och var beredd på att du kanske måste upprepa dig själv. Bli inte irriterad över det.
 • Var medveten om vilka ord och begrepp du ska introducera. Förklara dem och prata om dem tillsammans.
 • Sätt in ny kunskap i en kända sammanhang. Ge kunskapen mening.
 • Upprepa ofta, och låt barnet också upprepa om de vill.
 • Analysera läroböcker, pedagogiska metoder och andra resurser ni använder med hänsyn till arbetsminnet. Kräver de mycket av arbetsminnet? Kommer de att fungera för elever med lågt arbetsminne, eller måste du göra några förändringar? Kan du hitta andra alternativ till läroboken?

Källor

 1. Arbetsminnets betydelse för matematik. En kvantitativ studie av lågpresterande elever i första klass. Iris Nordmo Kvammen, Masteruppsats i specialpedagogik, UiO, 2017
 2. A cluster-randomized controlled trial of the effectiveness of the JUMP Math program of math instruction for improving elementary math achievement.  T. Solomon, et al, PLOS ONE, 2019 

2 tankar om “Hur hjälper man barn som har svårt med matte?

 1. Sonja Miiros says:

  Ser verkligen framemot att få hjälpa en väninnas barnbarn (14 år, dyskalkyli, ska börja i 8:e klass) genom era rekommendationer och forskning! Troligen behöver jag inleda med lågstadiet då hon aldrig fått stöd i skolan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *