Vi måste odla nyfikenheten

Barn är födda nyfikna. De törstar efter kunskap och använder flitigt frågeorden ”vad”, ”varför” och ”hur”. Men när de blir äldre tappar många barn glädjen över att lära sig. Nyfikenheten försvinner. Varför är det så?

Vad är nyfikenhet?

Nyfikenheten är en grundläggande drivkraft som får oss att agera, precis som hunger och törst. Genom evolutionen har nyfikenheten ökat chanserna för oss att överleva, eftersom den hjälper oss att utforska och förstå den värld vi lever i. Nyfikenheten får oss att kliva ut ur vår komfortzon för att lära oss något nytt. Och utforskande frigör dopamin i hjärnan som skapar positiva känslor. Denna hjärnkemi är sedan kopplad till minnet. Därför kommer en nyfiken hjärna att lära sig mer än en som är uttråkad.

En nyfiken hjärna kommer att lära sig mer än en som är uttråkad.

För lätt eller för svårt

Barn tappar motivationen att lära sig när något de ska lära sig är antingen är för svårt eller för lätt. Om det är för lätt blir de uttråkade och fokuserar på något annat. Om det är för svårt upplever de ingen framgång och tappar motivationen. Samtidigt vet vi att många barn lär sig i olika takt. Därför är det mycket viktigt att få lära sig i sin egen takt.

Aktiv utforskning skapar nyfikenhet

På Forskarfabriken dyrkar vi nyfikenheten och försöker engagera barnen så att det uppstår goda känslor. Med våra produkter så utforskar vi naturen och naturvetenskapen med alla sinnen. Under tiden ställer vi frågor och undrar tillsammans.

Så hjälper du barn som har tappat motivationen

  • Är progressionen i ämnet för långsam så att barnet blir uttråkat? I så fall är det viktigt att prata med läraren och hitta extra inspiration i form av läsning eller uppgifter.
  • Är ämnet för svårt så att barnet inte känner att de klarar av det? Då finns det en stor chans att för mycket presenteras på en gång, vilket överbelastar arbetsminnet. I sådana fall måste ni ta ett steg tillbaka och bryta ner det som ska läras in i mindre block. Kanske finns det också kunskapsluckor som måste täppas till.
  • I alla sammanhang behöver barnen en lärande inställning. Då vet de att hjärnan kan tränas och att det är värdefullt att göra fel.

Källor:

1. How We Learn. Why Brains Learn Better Than Any Machine…for Now. Stanislas Dehaene, Penguin Books, 2021.

2. Why school students choose and reject science: a study of the factors that students consider when selecting subjects. International Journal of Science Education, 2017.

3. The nature of experiences responsible for the generation and maintenance of interest i STEM. Science Education, 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *