Så hjälper du ditt barn att utveckla en lärande tankesätt!

Innan jag berättar hur du kan ge ditt barn en lärande tankesätt, tycker jag att du bör tänka på hur du själv är. Vilken sorts tankesätt har du? Hur tänkte du när du gick i skolan?

Vi lever i en kultur som till stor del lär oss att intelligens är medfödd. Redan i förskolan har många barn placerat sig på en skala och försöker dölja fel och brister för att inte bli “avslöjade”. Om du nu känner att du kanske har en fast tankesätt, finns det ingen anledning att förtvivla, för bara genom att veta att det finns ett alternativ kan du förändras.

Medvetenhet om ditt eget tankesätt

Det visar bland annat en studie med 91 elever på en amerikansk ungdomsskola. De bodde i ett område med stora sociala problem där många hade svårigheter i skolan, särskilt inom matematik. Alla intervjuades för att kartlägga vilket tankesätt de hade när det gällde lärande. Sedan delades de upp i två grupper, där båda grupperna deltog i en kurs om hjärnan och hur hjärnan lär sig.

Kursupplägget var identiskt för båda grupperna, förutom en viktig poäng: Endast den ena gruppen fick veta att intelligens kan utvecklas genom övning. Den andra gruppen lärde istället mer om minnet. Skillnaden hade stor inverkan. De som fick insikt i fördelarna med ett lärande tankesätt ändrade sin inställning till skolarbetet och fick snabbt bättre betyg, vilket inte hände med den andra gruppen.

Effekten av tankesätt

Nyligen har effekten av tankesätt testats i ett pilotprogram på en norsk ungdomsskola. Där fick 60 elever i årskurs 8 undervisning om hur hjärnan kan utvecklas genom träning. De fick även lära sig vad som karakteriserar ett “growth mindset” och hur de själva kunde anta ett sådant tankesätt. Elevernas tankesätt testades före och efter programmet, och resultaten visade att många utvecklade en starkare tro på möjligheterna till tillväxt, vilket i sin tur verkade ha en positiv effekt på deras betyg sex månader senare. På liknande sätt kan föräldrar och andra vuxna ha stor påverkan på barns tankesätt.

Beröm ansträngning

Själv hade jag turen att få höra följande från min far när jag var barn och tyckte att något var svårt eller tråkigt: “Allt du arbetar med blir roligt, och allt är möjligt om du bara arbetar tillräckligt hårt.” Det var svårt att tro på honom när jag kämpade med tråkiga pianoskalövningar eller krävande matematikproblem, men idag är jag mycket tacksam för den uppfostran. Jag har aldrig fått höra att något är omöjligt. Det är troligtvis en viktig anledning till att jag vågade starta Forskarfabriken i garaget. Utan en sådan inställning hade jag aldrig klarat det första matematikkurset på universitetet. Med en bakgrund från idrottslinjen på gymnasiet hade jag många brister i matematik och ett dåligt betyg.

Konsten att ha tro

Inför påskens provexamen klarade jag bara uppgift 1a. Resten förstod jag inte. Men jag hade arbetat hårt hela våren och vägrade att ge upp. Dessutom hade jag en handledare som trodde på mig och var mycket kompetent. Under de kommande sex veckorna upplevde jag hur bitar plötsligt kunde falla på plats, och att lärande kan ske i stora hopp. Plötsligt förstod jag det mesta och klarade mig hyfsat bra på provet. Jag kände inte till värdet av ett “growth mindset” förrän mina barn var ganska stora, men nu använder jag det till fullo med dem och ser att det har nytta även om de är vuxna. När de stöter på motgångar försöker jag hjälpa dem att analysera vad som gick fel så att de kan lära av sina misstag. Jag missar aldrig heller chansen att berätta för dem att hjärnan kan tränas och att de kan utvecklas och förbättras, även om det inte alltid känns så.

Hur ger vi våra barn ett lärande tankesätt?

 1. Visa ditt intresse för ditt barns utveckling, inte dess medfödda egenskaper.
 2. Beröm ansträngning och utveckling, inte hur smart eller begåvat ditt barn är.
 3. Hjälp ditt barn att se fel och misslyckanden som något att lära av.
 4. Det är bra att göra misstag, för det är då vi utvecklas.
 5. Barn bör alltså inte skyddas från motgångar.
 6. Berätta för ditt barn att hjärnan kan tränas.
 7. På samma sätt som muskelceller i kroppen blir starkare och bättre när vi tränar, kan hjärnceller förbättras när vi tränar på att tänka.

Mer om ett lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I min bok “Ditt smarta barn” berättar jag om hur barnets hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då får barnet den bästa möjliga grund för att lära sig läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, motorik och, inte minst, för att koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa glädje i lärandet och ge en känsla av framsteg.

Sources:

 1. 1. Mindset, how you can fulfil your potential. Carol S. Dweck
 2. Robinson 2006 «Implicit theories of intelligence predict achievement across and adolescent transition: A longitudinal study and intervention».
 3. L.S. Balckwell et al., i Child Development, vol 78, s. 247–263, 2007 «Can everyone become highly intelligent? Cultural differences in and societal consequences of beliefs about the universal potential for intelligence».
 4. A. Rattan et al., i Journal of Person ality and Social Psychology, vol 103, s. 787–803, 2012 «Mind your errors: Evidence for a neural mechanism linking growth mind-set to adaptive posterror adjustments».
 5. J.S. Mos er et al., i Psychological Science, vol 22, s. 1484–1489, 2015 «Mindsets and human nature: Promoting change in the Middle East, the schoolyard, the racial divide and willpower».
 6. C.S. Dweck, i American Psychologist, vol 67, s. 614–622, 2012 «Positive mindset may prime students’ brains for math. Scans provide support for theory».
 7. SD Sparks, i Education Week, vol 35, s. 6, 2015 Intervju med Sissel Naustdal, daglig leder i Human Potential AS, om hennes pilotprogram på en ungdomsskole i Oslo i 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *