Så ger du dina barn en bra förståelse för siffror!

Forskare som försöker förstå vad som händer i hjärnan när vi lär oss matematik talar ofta om ”space, time and number in the brain”. Detta beror till stor del på att det finns mycket som tyder på att hjärnområden som låter oss förstå siffror är nära kopplade till hjärnans bearbetning av tid och rum.

Om vi tänker närmare på det är det kanske inte så konstigt, eftersom vi inte bara utför beräkningar när vi bedömer mängder, utan också när vi försöker förstå tid och rum. Denna koppling återspeglas även i språket. Siffror är antingen nära varandra eller långt ifrån varandra, och vi räknar uppåt och nedåt. Tid kan vara kort eller lång, och vi illustrerar den med geometriska former som tidslinjer och årshjul.

Man tror att dessa kopplingar förklarar den starka sambandet som har upptäckts mellan förståelse för matematik och förståelse för rum (Nath, 2014). Barn som får bygga med klossar och Lego och konstruera på andra sätt har en fördel när de ska lära sig matematik.

Råd för att hjälpa barn utveckla en exakt förståelse för siffror:

  1. Prata om matematik så ofta som möjligt.
  2. Ge barnen riklig erfarenhet av att konstruera på olika sätt för att utveckla en god känsla för rummet. Det kan vara byggset, pussel och liknande aktiviteter.
  3. Låt barnen använda sina fingrar när de räknar och gör beräkningar.
  4. Använd siffror och låt barnen uppleva siffror i olika sammanhang genom mätningar, spel och rörelser i rummet.

Knäck koden med Forskerfabrikken!

Genom flera års matematikkurser har vi på Forskerfabrikken upptäckt att många matteböcker som används i skolan idag är utformade på ett sätt som är distraherande. Mycket information ges samtidigt, och roliga figurer och många färger tar uppmärksamheten bort från matematiken. Detta överbelastar arbetsminnet lätt, och det blir omöjligt att lära sig.

Knäck koden med vår multiplikationshäfte!

Mer om arbetsminnet

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I min bok ”Ditt smarta barn” berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och vilka åtgärder du kan ta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. På så sätt får barnet den bästa möjliga grund för att lära sig läsa, skriva och räkna matematik – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och framför allt koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa glädje i lärandet och ge en känsla av framsteg.

Sources:

  1. Nath, S. S., D. . (2014). Construction play and cognitive skills associated with the development of mathematical abilities in 7-year-old children. Learning and Instruction, 32, 73-80.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *