Varför är en lärande tankesätt viktig för ditt barn?

I september 2013, som lärare för en grupp elever med utmaningar inom matematik, upplevde jag spänningen i att kombinera naturvetenskap och matematik för att göra det lärorikt och roligt. Siv, en tyst flicka, utmärkte sig bland eleverna.

Genom praktiska aktiviteter och samtal om fel och lärande försökte jag förmedla idén om ett lärande tankesätt – en tro på att intelligens och färdigheter kan utvecklas genom ansträngning och misstag. Detta koncept, utvecklat av psykologen Carol Dweck, spelade en viktig roll.

Fel och utmaningar som lärandeverktyg

Eleverna delades upp i grupper för att bygga torn med koppar, och vi diskuterade hur fel och utmaningar är nödvändiga för lärande. Siv, som tidigare hade gråtit över matteuppgifter, började förändras. Efter några veckor rapporterade hennes mamma betydande förbättringar i hennes mattefärdigheter och inställning.

Tron på ansträngning och tillväxt

Ett lärande tankesätt är avgörande för lärande. Det innebär att intelligens och förmågor kan utvecklas med ansträngning. Ett fastlåst tankesätt tror däremot att intelligens är medfödd och oföränderlig. Forskning visar att ett lärande tankesätt leder till bättre prestationer, särskilt inom matematik. Ett experiment på en ungdomsskola visade att undervisning om hjärnans utveckling hade en positiv påverkan på elevernas attityder och betyg. Föräldrar och vuxna kan påverka barns tankesätt. Min egen uppväxt med tron att allt kan förbättras med ansträngning, samt min erfarenhet som lärare, har lett mig att stödja mina egna barn med liknande tankar.

Från nedstämd till matteentusiast

Även efter svårigheter i studierna lyckades jag bemästra matematik genom att tro på möjligheten till tillväxt och ansträngning. Under två år med Siv som exempel blev det tydligt för mig hur viktigt ett lärande tankesätt är för barn. Att utveckla tron att misstag är en del av lärandeprocessen och att ansträngning leder till tillväxt kan ge barnet en grund för framgång inte bara inom matematik, utan i livet överlag.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I min bok “Ditt smarta barn” berättar jag hur barnets hjärna fungerar och utvecklas, och vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. På så sätt får barnet den bästa möjliga grund för att lära sig läsa, skriva och räkna matte – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och framför allt koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa glädje i lärandet och ge känslan av att ha uppnått något.

Sources:

  1. Mindset, howyou canfulfil yourpotential. Carol S. Dweck, Ro- binson 2006 «Implicit theories of intelligence predict achievement across and adolescent transition: A longitudinal study and inter- vention».
  2. L.S. Balckwell et al., i Child Development, vol 78, s. 247–263, 2007 «Can everyone become highly intelligent? Cultural differences in and societal consequences of beliefs about the universal potential for intelligence».
  3. A. Rattan et al., i Journal of Person- ality and Social Psychology, vol 103, s. 787–803, 2012 «Mind your errors: Evidence for a neural mechanism linking growth mind-set to adaptive posterror adjustments».
  4. J.S. Mos- er et al., i Psychological Science, vol 22, s. 1484–1489, 2015 «Mindsets and human nature: Promoting change in the Middle East, the schoolyard, the racial divide and willpower».
  5. C.S. Dweck, i American Psychologist, vol 67, s. 614–622, 2012 «Positive mindset may prime students’ brains for math. Scans provide support for theory». SD Sparks, i Education Week, vol 35, s. 6, 2015
  6. Intervju med Sissel Naustdal, daglig leder i Human Potential AS, om hennes pilotprogram på en ungdomsskole i Oslo i 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *