Har ditt barn problem med matteskräck?

Matematikångest leder till att barn försöker undvika situationer där denna känsla framkallas. Spännande och lockande utbildningsval väljs bort eftersom matematiken upplevs som övermäktig.

Matematikångest verkar också påverka hur mycket ansträngning man är villig att lägga ned för att lära sig matematik. Det visar sig i ett experiment med vuxna deltagare i åldern 18–66 år (Choe et al., 2019). Forskarna kartlade först graden av matematikångest och läsångest genom en enkät. Deltagarna svarade på hur de kände sig i olika situationer med matematik och läsning. Sedan löste de uppgifter. Vissa var textbaserade uppgifter, andra matematikuppgifter.

Uppgifter och belöning

Deltagarna kunde välja vilka uppgifter de ville lösa, och alla uppgifter gav penningpriser, men de fick större penningpriser när de valde svårare uppgifter istället för lätta. Resultaten visade en tydlig korrelation mellan matematikångest och undvikande av svåra matematikuppgifter även om de erbjöd större belöningar. När det gällde textbaserade uppgifter som krävde läsfärdigheter, var dock deltagarna i studien inte rädda för att ta itu med de svåraste uppgifterna.

Uppgiftsval och utmaningar med textläsning

Forskarna bakom studien kopplar resultatet till vad som händer i hjärnan när människor upplever matematikångest. Det visar sig att matematikångest aktiverar smärt- och rädslanätverken i hjärnan. Faktum är att bara att titta på siffror kan framkalla sådana reaktioner. Känslorna är så starka att de överträffar möjliga belöningar.

Arbetsminnet och matematik

Matematikångest hindrar hjärnan från att bearbeta information. Ångesten tar upp utrymme och minskar arbetsminnets kapacitet (Carey et al., 2015; Ramirez et al., 2018). Ju större matematikångsten är, desto lägre är arbetsminneskapaciteten. Reaktioner vid matematikångest De som har litet arbetsminne från början är därför extra sårbara när negativa känslor kopplade till matematik uppstår. Det är därför viktigt att ta hänsyn till arbetsminnet när vi undervisar i matematik. Då ökar chansen att eleverna kan följa med även om de har matematikångest.

Tyvärr tar många matematikläroböcker lite hänsyn till arbetsminnet.

Uppgifterna består av långa texter med flera avgörande informationsbitar. Dessutom presenteras eleverna ofta för illustrationer som de måste tolka. Samtidigt kan uppgiftstyperna variera mycket bara på en dubbelsida. Arbetsminnets roll Resultatet är att eleverna inte får träna in en färdighet innan de måste bemästra en annan, vilket skulle lindra arbetsminnet. Det är särskilt viktigt att få tillräckligt med tid för att träna grundläggande addition, subtraktion, multiplikation och division. Med en sådan kompetens på plats för siffror från 0 till 100 skapas utrymme i arbetsminnet för att utforska mer avancerade koncept inom matematiken (Willingham, 2009). Automatiserad kunskap skapar utrymme för att förstå det mer abstrakta och konceptuella inom matematiken.

Knäck koden med Forskerfabrikken

Genom flera års matematikkurser har vi på Forskerfabrikken upplevt att många matematikböcker som används i skolan idag är utformade på ett sätt som är distraherande. Mycket information ges på en gång, och roliga figurer och många färger distraherar från matematiken. Då överarbetas arbetsminnet lätt, och det blir omöjligt att lära sig.

Knäck koden med vår mattepaket!

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ”Ditt smarta barn” berättar jag hur barnens hjärnor fungerar och utvecklas samt vilka åtgärder du kan ta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då får barnet den bästa möjliga grunden för att lära sig att läsa, skriva och räkna matte – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och, inte minst, koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge känslan av att lyckas.

Sources:

  1. Choe, K. W., Jenifer, J. B., Rozek, C. S., Berman, M. G. & Beilock, S. L. (2019). Calculated avoidance: Math anxiety predicts math avoidance in effort-based decision-making.
  2. Sci Adv, 5(11), eaay1062. https://doi.org/10.1126/sciadv.aay1062  Carey, E., Hill, F., Devine, A. & Szucs, D. (2015). The Chicken or the Egg? The Direction of the Relationship Between Mathematics Anxiety and Mathematics Performance.
  3. Front Psychol, 6, 1987. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01987  Willingham, D. (2009). Is It True That Some People Just Can’t Do Math? AMERICAN EDUCATOR.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *