Rörelse i kroppen ger fart åt hjärnan!

Det som är väl dokumenterat är att att vara i god fysisk form genom att delta i en idrott eller träna aktivt på andra sätt stärker kognitiva färdigheter (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018).

Det visas till exempel i ett försök med barn i åldrarna 8-11 år som deltog i ett flera månader långt försök i USA (Krafft et al., 2014). Alla barnen var överviktiga och deltog inte i någon form av idrott tidigare. I detta försök erbjöds de att gå till ett hälsocenter.

Där fick alla mat och läxhjälp innan de delades upp i två grupper. Den ena gruppen tränade uthållighet genom lek och andra aktiviteter i 40 minuter, medan den andra ägnade sig åt konst och hantverk eller brädspel för att träna koncentrationen. Barnen i gymgruppen hade en pulsmätare som gav dem poäng varje gång de gjorde något som höjde pulsen till över 150 slag per minut. Den andra gruppen fick extra poäng för god uppförande och insats.

Innan försöket började mättes barnens kognitiva förmågor och fysiska form genom olika tester. Dessutom placerades de i en hjärnscanner som mätte hjärnaktivitet medan de utförde tester som mätte förmågan att fokusera och sortera bort ovidkommande information. Det fanns ingen skillnad mellan de två grupperna, men åtta månader senare såg bilden annorlunda ut.

Hjärnområden som är viktiga för att prestera bra i skolan och socialt fungerade betydligt effektivare hos dem som hade haft gymnastik fem gånger i veckan än hos dem som hade tränat koncentration. Sådana effekter kan uppnås inom några veckor, visade forskare från Österrike när de undersökte skolelever som tränade styrka, koordination, balans och kondition i 30 minuter varje morgon i fyra veckor (Tilp, 2019).

Innan försöket började testades eleverna i läsning och räkning. De genomgick även olika tester som mätte exekutiv funktion och kreativitet. Resultaten var tydliga. Eleverna presterade bättre på de flesta av dessa tester efter regelbunden träning.

Råd om fysisk aktivitet

  1. Det råder ingen tvekan om att fysisk aktivitet har många positiva effekter både för generell hälsa och kognition. Fundera därför över i vilken utsträckning dina barn är fysiskt aktiva. Hur kan ni öka aktivitetsnivån?
  2. Prata med barnen om fysisk aktivitet och hur viktigt det är att vara fysiskt aktiva. Kan aktiviteten ökas med extra utrustning, nya leksaker eller liknande?
  3. Du kan också göra olika experiment med eleverna, till exempel att stå upp medan du förklarar något svårt eller göra några yogaövningar innan ni börjar en session. Ni kan också undersöka om att koppla en rörelse till något ni ska komma ihåg har en positiv effekt.

Sources:

  1. Bidzan-Bluma, I. & Lipowska, M. (2018). Physical Activity and Cognitive Functioning of Children: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health, 15(4). https://doi.org/10.3390/ijerph15040800 
  2. Krafft, C. E., Schwarz, N. F., Chi, L., Weinberger, A. L., Schaeffer, D. J., Pierce, J. E., Rodrigue, A. L., Yanasak, N. E., Miller, P. H., Tomporowski, P. D., Davis, C. L. & McDowell, J. E. (2014). An 8-month randomized controlled exercise trial alters brain activation during cognitive tasks in overweight children. Obesity (Silver Spring), 22(1), 232-242. https://doi.org/10.1002/oby.20518 
  3. Tilp, M. S., C. Payer, G. Presker, M. Fink, A.  . (2019). Physical Exercise During theMorning School-Break Improves Basic Cognitive Functions. Mind, Brain and Education, 14(1), 24-31.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *