Hur mycket kan vi egentligen komma ihåg på en gång?

Arbetsminneskapacitet varierar mycket från person till person och är inte fullt utvecklad förrän i åldrarna kring 15 år. Därför kan vuxna vanligtvis hantera 2-3 gånger mer information än barn, det vill säga cirka 4-7 informationsenheter.

Inom varje åldersgrupp finns det samtidigt stora variationer (Schewe, 2020). I en klass med 8-åringar kan 3-4 elever ha ett arbetsminne som motsvarar en genomsnittlig 13-åring. Samtidigt finns det ett liknande antal elever som har ett arbetsminne som motsvarar en genomsnittlig 5-åring (Klingberg, 2013). Det innebär att de bara kan komma ihåg 1-2 enheter åt gången, medan genomsnittet för klassen ligger på 3-5.

Kunskapsöverföring till barn

För att barnet ska kunna ta till sig det viktigaste av det material du vill förmedla är det därför avgörande att ta hänsyn till arbetsminnet. En informationsenhet är något som har mening för en person och är igenkännbart. Den enheten kan behandlas som just det i arbetsminnet, en enhet, även om den kan innehålla stora mängder kunskap. Ju mer vi har bearbetat något och satt det i sammanhang, desto mer komplexa kan enheterna vara.

Mening och igenkännlighet

Låt oss tänka oss en situation från naturvetenskapen där eleverna för första gången stöter på begreppet kemisk reaktion. Ni häller bikarbonat i ättika och ser att det bubblar och skummar. Du förklarar att detta är en kemisk reaktion. Något händer mellan de osynliga atomerna i blandningen. Atomerna byter plats och skapar gasen koldioxid, vilket ger upphov till bubblor och skum. Kanske bygger ni också en molekylmodell av gasen. För eleverna är det mycket att smälta på en gång.

Enheter i arbetsminnet

De måste hålla ordning på begreppet atom, namnen på atomer som kol och syre, och på gas och kemisk reaktion. Om det är första gången de stöter på begreppen kommer varje begrepp att utgöra en enhet. För mig, å andra sidan, som har många studiepoäng i kemi, finns det en hel värld av erfarenheter och nyanser i begreppet kemisk reaktion. Jag kan omedelbart koppla det till energibesparingsförslag, mekanismerna för nya läkemedel och liknande avancerade processer.

Kopplingar och erfarenheter

Arbetsminnet drar nytta av all kunskap jag har i långtidsminnet om olika kemiska reaktioner. Boken Superhjärnan: De bästa strategierna för lärande ger ett elegant exempel på hur bekant information är lättare att bearbeta än okänd information. Försök att komma ihåg bokstäverna “krktvae”. Eftersom de inte är kod för något bekant är det utmanande. Men om vi blandar om dem till “vakkert” blir det enkelt (Schewe, 2020).

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ‘Ditt smarta barn‘ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Source:

  1. Schewe, O. O., B. (2020). Bruk arbeidsminnet optimalt. I Superhjernen. De beste strategiene for læring. (s. 52-53). Universitetsforlaget. 
  2. Klingberg, T. (2013). The Learning Brain. Oxford University Press.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *