Råd om fysisk aktivitet för barn!

Det råder ingen tvekan om att fysisk aktivitet har många positiva effekter både när det gäller generell hälsa och kognition. Reflektera därför över i vilken utsträckning dina barn är fysiskt aktiva. Hur kan ni öka aktivitetsnivån?

Forskare har också gjort många spännande upptäckter genom att studera hur rörelse och fysisk aktivitet påverkar hjärnan och vår förmåga att lära oss. I en sådan studie deltog elever i femte klass i Sogn og Fjordane i ett experiment (Resaland et al., 2016). Varje vecka flyttades en norsk-, matematik- och engelsk-lektion utomhus och kombinerades med fysisk aktivitet. Istället för att lösa uppgifter sittande vid en bänk spelade de till exempel mattebingo utomhus. Dessutom hade de en fem minuters paus med aktivitet under en av lektionerna inomhus varje dag. Läraren satte ofta på en dansvideo som de skulle dansa till. De fick också i läxa att vara fysiskt aktiva i tio minuter om dagen.

Ökad inlärning med fysisk aktivitet

Innan experimentet började genomgick eleverna nationella prov i matte, norska och engelska för att fastställa deras akademiska nivå. Arbetsminne och exekutiva funktioner mättes också, tillsammans med fysisk form, muskelstyrka, motoriska färdigheter, blodtryck och olika blodprover. Samtidigt valdes 29 skolor ut som kontrollskolor, och dessa elever testades på samma sätt, men det gjordes ingen förändring i deras skoldag. De hade gym och rast precis som vanligt. Genom att jämföra de två grupperna skulle forskarna se om ökad fysisk aktivitet under ett halvår kunde ge en bättre inlärningseffekt.

Resultaten visade att elever som hade svårt med matte hade stor nytta av förändringarna. De hade betydande framsteg på nationella matteprov. Forskarna undersökte också om det fanns skillnader mellan flickor och pojkar och fann att pojkar som presterade medelbra eller tillhörde de bästa på nationella prov också verkade ha nytta av ökad fysisk aktivitet. Sammantaget hade dock inte åtgärden någon signifikant effekt på skolresultaten.

Råd om fysisk aktivitet:

  1. Prata med eleverna om fysisk aktivitet och hur viktigt det är att vara fysiskt aktiv. Kan aktiviteten ökas med extra utrustning, nya lekar eller liknande?
  2. Du kan också ta eleverna med på olika experiment där ni till exempel provar att stå upp medan du förklarar något svårt, eller göra några yogaövningar innan ni börjar en lektion.
  3. Ni kan också undersöka om kopplingen av en rörelse till något ni ska komma ihåg har en positiv effekt.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *