Arbetsminnestips!

Oavsett om vi har barn med inlärningssvårigheter eller barn som presterar bra i skolan kommer vi alla att uppleva dagar när barnen känner förtvivlan. Då är en av de första sakerna vi bör kontrollera om arbetsminnet har blivit överbelastat.

Granska de böcker och uppgifter som barnet ska behärska. Handlar det om många färdigheter eller begrepp samtidigt? Eller kanske handlar det om ett projekt där barnen ska arbeta självständigt eller i små grupper? Sådana situationer innebär extra påfrestningar för arbetsminnet, eftersom värdefull arbetsminneskapacitet används för att styra egna handlingar.

Ett åtgärdat i taget

Du har kanske upplevt en situation där det verkar som om barnen inte lyssnar när du ger instruktioner. Då är det lätt att bli irriterad och tro att de inte följer med, men det är lika sannolikt att barnen har fått för många instruktioner samtidigt och inte kan komma ihåg allt. Hemligheten är att säga en sak i taget. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att arbetsminnet påverkas av både fysiska och psykiska behov. Så om något sorgligt eller stressande inträffar i barnets omgivning, som dödsfall, skilsmässa eller sjukdom, är det inte konstigt om barnet har minskad förmåga att lära. Sådana påfrestningar kan vara en stor belastning för arbetsminnet.

Stress och inlärning

Känslor har helt enkelt mycket hög prioritet i hjärnan, och om vi upplever rädsla och osäkerhet tar dessa känslor upp utrymme i arbetsminnet så att vi inte kan lära oss mycket. Vad gör vi då när vi möter barn med större inlärningssvårigheter? Hur vet vi att dessa svårigheter kan bero på låg arbetsminneskapacitet?

Låg arbetsminneskapacitet hos barn

Barn med lågt arbetsminne fungerar vanligtvis bra socialt, men blir ofta reserverade i gruppsituationer och har ofta utmaningar inom matematik, läsning och skrivning som kräver mycket av arbetsminnet. Från ett vuxenperspektiv kan det se ut som om de inte följer med och lätt blir distraherade, men i själva verket är arbetsminnet överbelastat och de glömmer vad de ska göra. Resultatet blir ofta dagdrömmande.

Om du känner igen dessa symptom kan arbetsminneskapaciteten testas av specialpedagoger och du kan få hjälp. Som tur är finns det flera strategier som kan hjälpa barn med lågt arbetsminne. De bör bara få en instruktion eller utmaning i taget, och vi ska inte vara rädda att upprepa.

Strategier för hantering av lågt arbetsminne

Repetition är viktigt, och hela tiden behöver barnet uppmuntran och stöd. Det kan också hjälpa att utveckla minnesknep, som att använda lappar, fingrar, affischer, nummerlinjer, etc. Ändå är det allra, allra viktigaste, och detta gäller också andra barn, att de måste veta att hjärnan behöver träning och att träning ger resultat. Alla kan bli bättre! Om vi tränar på specifika uppgifter blir även arbetsminnet bättre på att hantera den typen av uppgifter. Det finns också fler faktorer än själva undervisningen som påverkar och gör det svårare för barn med lågt arbetsminne. Dessa barn behöver en högre grad av lugn och ro omkring sig när de ska arbeta.

Lärandemiljöns roll

Varje gång jag misstänker att jag har ett barn med lågt arbetsminne under mina kurser erbjuds detta barn att sitta lite för sig själv, och många blir glada över det. De märker att de lättare kan koncentrera sig på det sättet. Om ditt barn går på en öppen skola eller i en klass med mycket störningar bör du göra allt du kan för att säkerställa en lugnare vardag för honom eller henne.”

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *