Praktiska färdigheter: Glömda, men oumbärliga.

Du är säkert mycket engagerad i att ditt barn ska bli bra på matte, norska och naturvetenskap. Det är lätt att glömma att praktiska färdigheter också har ett stort värde, inte bara i många yrken utan också i vardagen. Att kunna sy, bygga och reparera själv är både ekonomiskt och hållbart.

Brist på praktiska färdigheter i skolan På många skolor har både slöjdsalar och naturvetenskapsklasser försvunnit, och läroplanen belönar i liten utsträckning fingerfärdiga elever. Hela 70% av eleverna som börjar på yrkesutbildning i stora städer har aldrig hållit i en hammare.

Praktiska färdigheter inom olika yrken

Praktiska färdigheter är avgörande inom många yrken, inte bara de som traditionellt anses vara praktiska som hantverkare och frisörer. Ta till exempel läkare som utför operationer och undersökningar. De måste ha finmotorik och hand-öga-koordination på hög nivå. Och vem uppskattar inte en medicinsk sekreterare som är fingerfärdig när vi behöver blodprov? Många nyligen utbildade forskare upptäcker också att praktiska färdigheter är mycket viktigare än de trodde. Att arbeta på ett laboratorium är avancerat hantverk samtidigt som oväntade praktiska utmaningar måste lösas. Arkeologer, geologer och biologer möter också praktiska utmaningar i fält. För att inte tala om arkitekter och ingenjörer.

Forskerfabrikens tillvägagångssätt för praktiskt lärande

När vi utforskar naturvetenskap på Forskerfabriken arbetar vi nästan alltid praktiskt. Vi inkluderar också praktiska aktiviteter när vi undervisar i matematik. Barn tycker det är roligt att lära sig när de kan koppla varierade sinnesintryck till teoretisk kunskap. Det är också lättare att komma ihåg när kunskapen kan kopplas till fler sinnesintryck än de vi får genom att läsa, prata och lyssna. Samtidigt utvecklar de sin finmotorik, vilket ger en extra bonus. Att vara fingerfärdig verkar faktiskt göra det lättare att förstå matematik. Det beror på att hjärncellerna som styr fingrarna är nära kopplade till dem som ger oss förståelse för siffror. Man tror också att detta är anledningen till att alla barn använder sina fingrar när de lär sig att räkna.

Hjärnan behöver både teori och praktik

Studier av hjärnans utveckling visar att motoriska färdigheter och förmågan att tänka avancerat utvecklas parallellt under barndom och ungdom. Och ditt barn har fördel av att få både teori och praktik. Både teoretiskt och praktiskt arbete involverar många av samma processer. Ta till exempel något så olikt som att lösa en lite komplicerad matematikuppgift och att snickra en pall. Dessa två uppgifter har mer gemensamt än vi kanske tror. I båda fallen måste vi planera i vilken ordning vi ska göra saker. Och under arbetets gång måste vi bedöma om det går bra och göra ändringar om något inte fungerar. Då måste vi förstå sambandet mellan orsak och verkan och hitta nya lösningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *