Människor är skapade för att lära sig språk!

Precis som hjärnan har en medfödd matematisk förståelse för mängder, är vi förprogrammerade att lära oss språk.

Vi föds med ett språkcenter som är specialiserat på att analysera människors röster, och spädbarn kan börja förstå innebörden i det som sägs redan vid 6 månaders ålder (Bergelson & Aslin, 2017).

Språkutveckling hos barn

Oavsett vilket språk som omger dem lär barn sig själva att tala och använda grammatik korrekt bara de är omgivna av människor som talar. När det gäller läsning är det annorlunda. Precis som vi måste träna för att förstå siffror och mer avancerade beräkningar måste hjärnan tränas för att behärska läsning (Fink, 2007). Alfabetprincipen är inte något vi bara fångar upp intuitivt.

Träning och behärskning

Evolutionen har inte förberett oss för läsning. De första skriftspråken uppkom inte förrän 3500 år f.Kr., medan vår förmåga att kommunicera genom talspråk har utvecklats under mer än 2,5 miljoner år. Ändå lyckas vi läsa eftersom hjärnan är plastisk. Den använder hjärnområden som ursprungligen var avsedda för något annat och använder dem för läsning istället.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Sources:

  1. Bergelson, E. & Aslin, R. N. (2017). Nature and origins of the lexicon in 6-mo-olds. Proc Natl Acad Sci U S A, 114(49), 12916-12921. https://doi.org/10.1073/pnas.1712966114 
  2. Fink, R. (2007). What successful adults with dyslexia teach educators about children. I K. W. Fisher, Bernstein Jane Holmes, Immordino-Yang Mary Helen (Red.), Mind, Brain and Ecuation in Reading Disorders (s. 264-281). Cambridge University Press.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *