De viktiga modellerna.

Utan att tänka särskilt mycket på det skapar vi modeller när vi planerar, förklarar eller försöker förstå något svårt. Till exempel ritar vi en skiss av ett rum vi ska inreda eller en figur av en omorganisering på jobbet. Du kan dra nytta av modeller mer om du är medveten om varför de hjälper oss. Och om du pratar med ditt barn om modeller ger du dem ett värdefullt verktyg för livet.

Jag har tänkt mycket på modeller genom mitt arbete på Forskerfabrikken, eftersom det finns gott om dem inom naturvetenskapen. De behövs för att illustrera det vi inte kan uppleva, som när vi skapar ett minisolssystem eller trycker kartongplattor mot varandra för att studera hur jordskivorna rör sig. Andra modeller hjälper oss att förstå saker som är för små för att vi ska kunna se dem – som imitationer av atomer och molekyler. Vi har också modeller som demonstrerar fysiska fenomen. Vi illustrerar ljud- och ljusvågor genom att skapa vibrationer i ett snöre. Och ett experiment där vi blandar vätska från ett provrör till ett annat använder vi för att visa hur smitta sprider sig genom att ett av rören innehåller en bas som vi sedan kan spåra med hjälp av pH-papper.

Modeller inom naturvetenskap är en oskiljaktig koppling.

Modellerna hjälper oss att förstå naturvetenskapen, och därför letar jag nästan alltid efter modeller när jag ska förklara ett ämne. Samtidigt har jag blivit medveten om användningen av modeller i andra sammanhang och hittar dem överallt. Alla ämnen från ekonomi och klimatforskning till språk och historia använder modeller, och de kommer i många olika former. Vissa är teoretiska och kan ritas upp som figurer. Andra är datamodelleringar av verkligheten eller fysiska imitationer av något. De dyker helt enkelt upp överallt där vi människor utvecklar oss, arbetar och lär oss något. Ändå tycker jag att det är liten uppmärksamhet kring vilken betydelse de har.

Hur modeller hjälper oss att förenkla det komplexa.

Jag tror den viktigaste anledningen till att vi skapar modeller hänger samman med hur hjärnan fungerar. Den tar emot miljontals sensoriska intryck ständigt, men medvetandet kan bara hantera några få intryck åt gången. Så när vi försöker förstå något som är svårt och komplext måste vi förenkla. Därför tvingar modellerna sig fram. De gör det lättare att förstå. Ofta aktiverar de också många sinnen, och det ökar inlärningen. Ta till exempel årstiderna. Varför har vi färre soltimmar på vintern och fler på sommaren? Det är lätt att förstå om vi skapar en modell som visar hur axeln genom jorden från norr till söder är något sned i förhållande till solen, men det är svårt att föreställa sig enbart genom att läsa en text.

Modellers begränsningar.

Samtidigt är det viktigt att veta att modeller har sina begränsningar. De berättar aldrig hela sanningen. Därför är det viktigt att fråga sig vad modellerna hjälper oss att förstå och vad de inte visar. Därför tycker jag att alla barn bör vara medvetna om vad modeller är och hur vi använder dem. På så sätt får de ett nytt verktyg när de ska förstå något komplicerat. De kan skapa sina egna förenklade modeller. Samtidigt vet de att modeller inte berättar hela sanningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *