Lärande från Erfarenheter: Misslyckande som Vägen till Framgång.

När ditt barn gör misstag finns det ingen anledning att förtvivla. Att göra misstag är det säkraste sättet att lära sig. Det handlar bara om att lära av erfarenhet.

Faktiskt anser vissa att ju fler misstag vi gör, desto större är sannolikheten att lyckas. Det är något ingenjörer som arbetar med rymdfart erfarenhetsmässigt vet. Hundratals misslyckade försök ligger bakom en framgångsrik uppskjutning.

Tillväxttankesätt: Ett tillvägagångssätt för lärande

Att lära av misstag är också centralt i teorin om ett lärande tankesätt, även känt som ”growth mindset,” utvecklat av Carol Dweck vid Stanford. Misstag är användbara om vi lär oss av dem, hävdar hon. Neuropsykologisk forskning stöder den här idén, men det handlar inte nödvändigtvis bara om misstag, utan även om överraskningar. Du kan bli överraskad över att göra ett misstag, men du kan också bli överraskad över att göra något rätt. I båda fallen aktiveras hjärnan, och det ökar uppmärksamheten på det vi ska lära oss. Vi behandlar sinnenas intryck med full uppmärksamhet och bedömer resultatet i förhållande till tidigare. Överraskningen stimulerar till ny ansträngning och lärande.

Feedback och lärande

Den här processen är beroende av feedback. Därför är det så viktigt för barn att få snabb respons på det de gör. I vissa situationer kan ni använda facit eller dataprogram som ger omedelbar återkoppling. I andra situationer kan det vara mycket användbart att testa egen kunskap. Vad förväntas jag kunna? Kan jag svara på det? Var svaren korrekta?

Om du som förälder ska ge feedback finns det många sätt att göra det på, och alla kan fungera. Var bara noga med att fråga ditt barn hur de upplevde feedbacken. Förstod de hur de kan fortsätta? Det är faktiskt en av de viktigaste aspekterna av feedback, att få hjälp att ta nästa steg.

Att överföra kunskap till nya sammanhang

Att lära av erfarenhet kan också ske på ett annat sätt. Då överför vi kunskap från ett område eller en situation till en annan. Vi använder det vi har lärt oss i en ny kontext. Det är en förmåga som gradvis utvecklas när ditt barn mognar, och det kallas att ändra referensram, ”frame of reference”. Ta till exempel ett barn som programmerar en robot med armar och ben. Då kan erfarenheter av hur deras egen kropp rör sig överföras till roboten. Något liknande sker när barn bygger en koja i skogen. De drar nytta av erfarenheter de har haft när de lekte med byggklossar som Lego.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *