Så ger du barn träning i att kommunicera

Från det ögonblick vi föddes var tydlig och god kommunikation avgörande för att må bra. Vi började med att gnälla, gråta och skrika när vi behövde något. Med tiden lärde vi oss mer avancerade metoder för kommunikation, men den förblev lika viktig. Livet blir helt enkelt bättre när vi kan uttrycka våra behov och tankar. Därför är det så viktigt att barn utvecklar goda kommunikationsfärdigheter.

Kommunikation I skolan bör eleverna kunna säga sin åsikt och dela sina tankar med andra. De måste också presentera ämnesinnehåll för varandra och berätta om vad de har förstått, gjort och skapat. Samtidigt måste de hantera oenigheter och konflikter och ändå vara vänner. Det är inte enkelt, och det går ofta fel. Istället blir barn utstötta, trakasserade eller hamnar i bråk. Liknande utmaningar möter dem på fritiden. Här måste de också kommunicera i till exempel lagsporter, korps och friluftsliv.

Livet lär oss kommunikation

Undervisning i kommunikation börjar från första dagen i livet. Genom mimik, kroppsspråk och tal fångar små barn upp vad andra uttrycker, och snart lär de sig att göra samma sak. Varje dag, så länge vi inte lever helt isolerade, utmanas vi i olika former av kommunikation. Får vi många olika erfarenheter får vi också många olika träningsmöjligheter.

Så här ger du barn träning i att kommunicera

Föräldrar och andra vuxna kan hjälpa barnen i denna utveckling på flera sätt. För det första hjälper det att prata mycket med barnen och uppmana dem att göra detsamma. Prata om vad ni upplever, vart ni ska eller fråga hur barnet mår. Om du har ett barn som är nervöst för att prata med andra kan ni öva på olika situationer genom rollspel. Barn kan också dra nytta av att bli medvetna om sitt eget och andras kroppsspråk, som att korsade armar kan vara ett tecken på ilska och att titta bort kan vara ett tecken på blyghet eller rädsla.

Kommunikation genom lek

Det går också att leka kommunikationslekar. Det kan till exempel vara att “kasta” frågor till varandra. Person 1 ställer en fråga. Person 2 svarar och ställer sedan en ny fråga. Så fortsätter man fram och tillbaka. En annan lek går ut på att beskriva något som andra ska rita. Då sitter man med ryggen mot varandra. Person 1 håller det som ska ritas. Person 2 har papper och ritmaterial. Sedan beskriver man bara vad som ska ritas. En liknande lek är “den mystiska trädgården”. Här skapar ni en karta över en trädgård med många träd i två kopior. Person 1 bestämmer var en skatt är gömd. Sedan ska hen förklara för person 2 hur man hittar dit genom att gå rakt fram eller svänga höger eller vänster.

Kommunikation inom naturvetenskapen

Att göra experiment och forska ger också många möjligheter till kommunikation. Det kan vara att samla in data och presentera dem för andra muntligt och skriftligt. Det ger också god träning i att kommunicera när en hypotes ska förklaras och motiveras. Barn som forskar tillsammans måste också kommunicera med varandra under forskningsprocessen. Riktiga forskare arbetar på samma sätt. De måste kommunicera med studenter, kollegor och allmänheten. Dessutom måste de vara skickliga på att kommunicera skriftligt när de skriver artiklar och böcker eller deltar i debatter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *