Så identifierar du barn med låg arbetsminneskapacitet!

Jorun Nyléhn, som är universitetslektor i ämnesdidaktik för naturvetenskap vid Universitetet i Bergen, lärde jag känna för några år sedan när jag letade efter andra som var intresserade av MBE-området i Norge. Hon är särskilt intresserad av arbetsminnet, och jag tog kontakt med henne för att höra hennes tankar om arbetsminnet och undervisning.

”Arbetsminnet är mycket relevant för alla som undervisar”, säger hon i vårt samtal. ”Här skiljer vi oss från resten av djurriket, eftersom vi har en främre hjärnbark som har utvecklats mycket under miljontals år. Den ger oss övergripande kontroll över tillvaron. Det är till exempel viktigt att veta att arbetsminnet inte är en absolut storlek, utan att det kan minskas av olika saker: till exempel om man är trött, utmattad eller redan har fyllt arbetsminnet med information. Det kan också vara bra att veta att arbetsminnet kan aktiveras mer när vi är alerta. Vi behöver lite stress för att prestera maximalt. Inte för lite, inte för mycket.”

Kännetecken hos barn med lågt arbetsminne:

 1. Du ser att barnet lätt blir distraherat och förlorar sig i egna tankar eller dagdrömmar.
 2. Du upplever att barnet inte följer med i undervisningen eller bara engagerar sig i det som verkligen intresserar hen.
 3. Barnet saknar förmåga att vara kreativ och lösa problem.
 4. Barnet är tyst i stora grupper, mer aktiv i små grupper men utför ofta inte uppgifterna.
 5. Barnet svarar sällan på frågor inför hela klassen.
 6. Akademisk utveckling är låg, inte bara i ett ämne utan flera.
 7. Barnet har svårt att följa instruktioner, inte bara i ett ämne utan flera.
 8. Särskilt utmanande är uppgifter som kräver både lagring och bearbetning av information.
 9. Barnet är ostrukturerat och kanske också rastlöst.
 10. Barnet har svårt att hålla koll på var hen är i en sekvens av uppgifter.
 11. Var också uppmärksam på barn som har utmaningar i livet, som sjukdom, föräldrar som skiljer sig och liknande. Sådana påfrestningar minskar arbetsminneskapaciteten.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Sources:

 1. Schewe, O. O., B. . (2020). Bruk arbeidsminnet optimalt. I Superhjernen. De beste strategiene for læring. (s. 52-53). Universitetsforlaget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *