Arbetsminnestips till föräldrar!

Minnet delas upp i två typer av minne. De kallas arbetsminne och långtidsminne. I arbetsminnet finns det som vi arbetar med och tänker på för tillfället, och här finns det begränsat med utrymme. Vi vuxna kan bara hålla i minnet fyra till sju saker samtidigt. Överskrider vi den gränsen, förlorar vi översikten.

För att undvika att allting stannar upp måste vi skapa minneslistor eller använda minnestekniker som kopplar det som finns i arbetsminnet till saker vi minns i långtidsminnet. I långtidsminnet finns alla erfarenheter vi kan komma ihåg, och här finns i princip obegränsat utrymme. Vi kan minnas fakta, speciella händelser, dofter, känslor och allt som kroppen kan göra.

Här är några råd för arbetsminnet:

  1. Om ditt barn uppvisar symtom på lågt arbetsminne kan du börja med att prata med dem för att se om du har rätt. Hur upplever de undervisningen i skolan?
  2. Skapa strategier för att minnas tillsammans med barnet. Skriv till exempel ner vad eleverna ska göra eller ge dem en minneslista.
  3. Fundera över vilka informationselement ditt barn måste lära sig. Introducera endast 1–2 sådana informationselement åt gången. På så sätt visar du dem kärnan i det de ska lära sig. Du hjälper dem att bryta ned materialet i mindre delar och bygga förståelse steg för steg.
  4. Låt barnet känna att det är i ordning att fråga om de har glömt något.
  5. Ge korta och precisa instruktioner både skriftligt och muntligt.
  6. Upprepa dig själv ofta, och var beredd på att du måste upprepa dig själv. Bli inte irriterad över det.
  7. Var medveten om vilka ord och begrepp du ska introducera. Förklara dem och prata om dem tillsammans.
  8. Sätt ny kunskap i ett känt sammanhang. Ge kunskapen mening.”

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ‘Ditt smarta barn‘ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Sources:

  1. Finstad, H. S. (2023) Pedagogikk på lag med hjernen. Universitetsforlaget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *