Enkla knep för bättre lärande hos barn!

Minnet delas in i två typer: arbetsminne och långtidsminne. I arbetsminnet hittar du det du aktivt arbetar med och tänker på just nu, och det har begränsad kapacitet. Som vuxna kan vi bara hålla i minnet fyra till sju saker samtidigt. Om det är mer än så tappar vi bort det.

Användning av att-göra-listor och minnestekniker

För att undvika att allt stannar upp behöver vi skriva att-göra-listor eller använda minnestekniker som kopplar det som finns i arbetsminnet till saker vi minns i långtidsminnet. I långtidsminnet kan du hitta alla upplevelser du kan komma ihåg, och det finns nästan obegränsat med utrymme. Du kan minnas fakta, specifika händelser, dofter, känslor och allt det din kropp kan göra.

Här är några tips för arbetsminnet:

 1. Om ditt barn visar tecken på begränsat arbetsminne, börja med att prata med dem för att se om du har rätt. Hur upplever de sina skol-lektioner?
 2. Utveckla minnesstrategier tillsammans med ditt barn. Skriv till exempel ner vad eleverna ska göra eller ge dem en att-göra-lista.
 3. Tänk på vilka informationsbitar ditt barn behöver lära sig. Introducera endast 1-2 sådana informationsbitar åt gången.
 4. På det sättet visar du dem kärnan i det de behöver lära sig.
 5. Du hjälper dem att bryta ned materialet i mindre delar och bygga förståelse steg för steg.
 6. Låt ditt barn veta att det är okej att fråga om de glömmer något.
 7. Ge instruktioner i korta och precisa meningar, både skriftligt och muntligt.
 8. Upprepa dig själv ofta, och var beredd att göra det. Bli inte irriterad över det.
 9. Var medveten om de ord och begrepp du introducerar.
 10. Förklara dem och diskutera dem tillsammans.
 11. Placera ny kunskap i en bekant sammanhang. Ge kunskapen mening.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *