Så behåller du barnets uppmärksamhet!

Tänk på att dina barn har olika förmåga att bibehålla uppmärksamhet. Förmågan ökar med åldern och övning. Dagsform, tid på dagen och sömn spelar roll för hur uppmärksam en person är.

Balansen mellan stress och uppmärksamhet

Uppmärksamheten påverkas också av hormoner relaterade till stress. Vi blir mer uppmärksamma med lite stress, men upplever problem med uppmärksamheten om stressnivån blir för hög. Dessa gränser varierar kraftigt från person till person och mellan olika situationer.

Överraskningens roll

Överraskningar i någon form kan öka uppmärksamheten. Ha en plan för hur du vill öppna till exempel undervisningssessioner för att skapa intresse och motivation. Det stärker förmågan att vara uppmärksam. Du kan också inkludera sekvenser som fångar uppmärksamheten under undervisningens gång.

Strategisk öppning

Lär av dem som behärskar att väcka uppmärksamhet, som skådespelare och andra scenkonstnärer. De övar på själva framträdandet och användning av röst och resten av kroppen. Var inte rädd att utforska olika sätt att använda din röst på.

Mästare i muntlig kommunikation

Under alla åren jag gick på universitetet rekommenderade ingen mig att öva på den muntliga framställningen av föreläsningar och liknande presentationer. Men jag började göra det efter föreläsningen med Marie Louise Tank, och jag upplever att det gör mig bättre. Jag övar särskilt på det jag ska säga de första minuterna.

I många år fick min hund Balder lyssna på mig prata om olika ämnen medan vi klättrade uppför Grefsenåsen eller vandrade in i Lillomarka. I början tittade många konstigt på mig, men nu reagerar ingen längre, eftersom det har blivit så vanligt att prata med andra genom hörlurar medan man går. Vi ger samma råd till våra instruktörer på Forskerfabrikken: öva på att muntligt förmedla olika aktiviteter medan de kör bil, duschar eller går till bussen.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *