Hur mycket kan barn egentligen komma ihåg samtidigt?

Arbetsminneskapaciteten varierar mycket från person till person och är inte fullt utvecklad förrän vid 15 års ålder. Därför kan vuxna ofta hantera 2-3 gånger mer information än barn, dvs. ca 4-7 informationsenheter.

Inom varje åldersgrupp finns samtidigt stora variationer (Schewe, 2020). I en klass med 8-åringar kan 3-4 elever ha ett arbetsminne som motsvarar en genomsnittlig 13-åring. Samtidigt finns det ett liknande antal elever som har ett arbetsminne som motsvarar en genomsnittlig 5-åring (Klingberg, 2013). Det innebär att de bara kan komma ihåg 1-2 enheter åt gången, medan klassens genomsnitt ligger på 3-5.

Överföring av kunskap till barn

För att barnet ska kunna ta till sig det viktigaste av det material du vill förmedla är det därför avgörande att ta hänsyn till arbetsminnet. En informationsenhet är något som har mening för en person och är igenkännbart. Enheten kan behandlas som just det i arbetsminnet, en enhet, även om den kan innehålla stora mängder information. Ju mer vi har bearbetat något och satt det i sitt sammanhang, desto mer komplexa kan enheterna vara.

Mening och igenkänning

Låt oss tänka oss en situation från naturvetenskapen där eleverna för första gången stöter på begreppet kemisk reaktion. Ni häller bikarbonat i ättika och ser att det bubblar och skummar. Du berättar att detta är en kemisk reaktion. Något händer mellan de osynliga atomerna i blandningen. Atomerna byter plats och bildar gasen koldioxid, som skapar bubblor och skum. Kanske bygger ni också en molekylmodell av gasen. För eleverna är det mycket att smälta på en gång.

Enheter i arbetsminnet

De måste hålla reda på begreppet atom, namnen på atomer som kol och syre, samt gas och kemisk reaktion. Om det är första gången de stöter på begreppen, kommer varje begrepp att utgöra en enhet. För mig, däremot, med många studiepoäng i kemi, finns det en skatt av erfarenheter och nyanser i begreppet kemisk reaktion. Jag kan omedelbart koppla det till förslag om energibesparing, mekanismerna för nya läkemedel och liknande avancerade processer.

Kopplingar och erfarenheter

Arbetsminnet drar nytta av all kunskap jag har i långtidsminnet om olika kemiska reaktioner. Boken ”Superhjärnan: De bästa strategierna för lärande” ger ett elegant exempel på hur känd information är lättare att bearbeta än okänd information. Försök att komma ihåg bokstäverna ”krktvae”. Eftersom de inte representerar något känt, är det utmanande. Men om vi omställer dem till ”vakkert” blir det lätt (Schewe, 2020).

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *