Så hjälper du ditt barn med matteskam!

Förutom att ta hänsyn till arbetsminnet är det viktigt att använda direkta metoder för att hjälpa ditt barn med matematikångest.

En sådan strategi kan vara att skriva ner de bekymmer man känner innan man har en matematikprov. Det visar till exempel en studie med 20 barn som delades upp i två lika stora grupper (Ramirez & Beilock, 2011). Först genomförde de en matematikprov där de uppmanades att göra sitt bästa. Här fanns ingen skillnad i genomsnittlig resultat för eleverna i de två grupperna. Sedan skulle de genomföra en liknande prov, men innan fick de veta att det stod mycket på spel.

Press och belöning

Om de klarade sig bra kunde de få ett penningpris. Men resultaten skulle bedömas i par, alltså tillsammans med resultaten från en medstudent. Samtidigt fick de veta att medstudenten redan hade genomfört provet och presterat mycket bra. Nu berodde det alltså bara på dem om de skulle få penningpriset.

Påverkan på prestation

För att öka pressen ytterligare fick de stackars studenterna också veta att de skulle bli filmade när de genomförde provet och att medelever och lärare skulle titta på inspelningen. Efter att dessa tuffa villkor presenterades för studenterna satt några av dem stilla i tio minuter innan de genomförde provet, medan de andra fick i uppdrag att skriva ner sina bekymmer fritt och öppet.

Provångest

Resultaten blev nu ganska annorlunda. De som bara satt och väntade i tio minuter innan de genomförde provet presterade 7 % sämre än tidigare. De som däremot uttryckte sina bekymmer skriftligt presterade 4 % bättre än vid första provet. För att undersöka om dessa lovande resultat kunde överföras till en skolsituation gjordes liknande tester med högstadieelever några veckor innan de skulle genomföra sina avslutande tentamina. Sex veckor innan eleverna skulle ta sin avslutande tentamen svarade de på frågor som kartlade hur mycket ångest de kände inför prov. Några veckor senare, precis innan de skulle genomföra tentaminet, fick hälften av dem skriva ner sina bekymmer i tio minuter först. De andra eleverna utgjorde kontrollgruppen och fick i uppdrag att skriva om ett ämne som de inte skulle bli testade på.

Resultat från Skoltest

Forskarna fann en tydlig korrelation mellan provångest och prestationer bland eleverna i kontrollgruppen. Men så var det inte för eleverna som hade fått skriva ner sina bekymmer först. I en uppföljande undersökning erbjöds elever med mycket provångest möjligheten att skriva ner sina bekymmer innan de blev testade. Då presterade de lika bra som elever som hade lite bekymmer inför testet.

Provprestationer hos yngre elever

Samma resultat upptäcktes med yngre elever år 2014 (Park et al., 2014). Forskare i Chicago lyckades identifiera elever som antingen hade mycket eller lite mattångest. I var och en av dessa två grupper fick hälften skriva ner sina tankar i sju minuter innan ett prov, medan de andra satt tysta och tänkte. Därefter genomförde alla ett test som innehöll både matematikuppgifter och textbaserade uppgifter, och uppgifterna var utformade för att olika mycket belasta arbetsminnet. Resultaten visade att de med mattångest hade störst problem med matematikuppgifter som krävde mycket av arbetsminnet. Men när dessa elever fick skriva ner sina känslor före provet presterade de mycket bättre.

Stress- och nervreglering

Ett annat hjälpmedel mot mattångest kan vara mental träning som mindfulness. Det finns något varierande uppfattningar om vad som ingår i begreppet ”mindfulness,” men de flesta är överens om att det handlar om att vara närvarande i ögonblicket med en accepterande inställning till sig själv. Elever som är ”mindful” när de arbetar med matematik kommer att vara uppmärksamma på sina fysiologiska reaktioner, tankar och känslor. Det kan i sin tur hjälpa dem att reglera mattången så att den inte fungerar hämmande. En studie där 192 färska collegeelever deltog utforskade detta samband närmare. Resultaten visade att de som hade god förmåga till närvaro presterade bättre i matematik. Forskarna tror att det berodde på att de i högre grad kunde hålla fokus utan att störas av stress och nerver (Weed, 2021).

Knäck koden med Forskarfabriken!

Genom flera år av matematikkurser har vi på Forskerfabrikken upptäckt att många matteböcker som används i skolan idag är utformade på ett sätt som är distraherande. Mycket information ges på en gång, och roliga figurer och många färger distraherar uppmärksamheten från matematiken. Då överarbetas arbetsminnet lätt, och det blir omöjligt att lära sig.

Knäck koden med vår multiplikationshäfte!

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *