Testa ditt eget arbetsminne!

Det är svårt att förstå hur kritiskt arbetsminnet faktiskt är för små barn. Jag hade en aha-upplevelse när jag gjorde testet nedan. Om du själv vill känna hur smalt denna flaskhals i hjärnan faktiskt är, behöver du en tidtagare och papper och penna.

Sedan gör du som följer (OBS! Det är viktigt att du genomför ett steg i taget utan att läsa hela testen först.) Här är en lista med ord. Nu har du en minut på dig att komma ihåg så många av dessa ord som möjligt. Sedan noterar du de ord du minns. Läs inte vidare förrän du har slutfört denna uppgift!

trådsysängpläd
fingerborgtygviladvala
nålarvassvakendrömma
höstackinjektiontröttsnarka
ögaspetsdrömmaslumra
stickasprutadvalagäspa

Kontroller sedan hur många du hade rätt. Sannolikheten är stor att du kom ihåg mycket mer än sju, kanske så många som 12-15. Men var några av dina minnen felaktiga? Kom ihåg du till exempel ”nål” eller ”sova”? Många gör det, och det beror på att hjärnan lagrar saker som hör ihop i ett slags mönster.

Lagringsmönster

Om vi framkallar en del av mönstret, tenderar resten att följa med. Så när vi läser ”dvala,” ”dvala” och ”snarka,” är det lätt att tro att vi läste ”sova.” Samma sak kan ha hänt när du läste ”tråd” och ”sy.” Då saknades ju bara ”nål.” De ord du kom ihåg hämtades från ditt arbetsminne.

Information lagras på flera platser

Det finns flera områden i hjärnan som skapar detta minne, och tillsammans ger de oss förmågan att hantera fyra till sju bitar information åt gången. När du lyckades komma ihåg fler berodde det på att många av orden redan var bekanta för dig. De var redan lagrade i ditt långtidsminne, och arbetsminnet och långtidsminnet samarbetade.

Testen visar därför följande: Det som hör ihop lagras tillsammans i hjärnan och samlas som en informationsbit. Därför är det lättare att hålla ordning på många saker åt gången när det vi tänker på är bekant. Gör nu en ny test. Du ska utföra den precis som den förra, men nu ska du försöka komma ihåg dessa ord. Återigen har du bara en minut att memorera orden innan du börjar skriva dem utan att titta på dem. Läs inte vidare förrän du har slutfört denna uppgift!

lysosomglutamincytosintromboxan
PPARaspartammelatoninTNF-a
fosforserintryptofanGolgi
c-mycglukosguaninspindel
interferonadenosintyroxinlaktos
mitostymidinleukotrienenzym

Om du inte har mycket kunskap i kemi eller biokemi är det stor chans att du nu kände dig ganska överväldigad och bara kom ihåg två till fem ord. I så fall fick du uppleva hur vår hjärna har det när den ska lära sig något helt nytt och okänt.

Arbetsminnets begränsningar

Arbetsminnet har som sagt liten kapacitet, och när det blir fullt är vi chanslösa. Många barn har det så i klassrummet varje dag. När arbetsminnet överbelastas blir barnen chanslösa och ger upp. Många av matteböckerna i skolan är fulla av text, illustrationer och otaliga utmaningar på varje sida. Barn överväldigas bara av att kasta en blick på sidorna och får aldrig möjlighet att fokusera på en färdighet åt gången. Således blir det utmanande, om inte omöjligt för barnen att lära sig någonting.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *