Barns kreativitet är nyckeln till framtiden!

Kreativa barn blir kreativa vuxna, och det är en färdighet som underlättar att bemästra vuxenlivet. Men hur hjälper du ditt barn att utveckla sina kreativa färdigheter?

I dag betraktas kreativitet som en av de viktigaste egenskaperna våra barn behöver. I en värld där allt ständigt förändras är det användbart att vara kreativ. Det visar sig i den längsta studien om betydelsen av kreativitet som någonsin har genomförts. Den började redan 1958 och pågick i 50 år. De som var mest kreativa som barn hade stor nytta av det som vuxna, både i arbetslivet och privatlivet. Kreativitet ökade förmågan att hantera motgångar och anpassa sig till förändringar.

Kreativitet som en essentiell egenskap

Lyckligtvis är vi människor kreativa stjärnor. Smarta djur som schimpanser, korpar och elefanter kan visserligen använda enkla redskap, men i jämförelse med vår kreativitet har de inte mycket att sätta emot. Kreativitet är drivkraften bakom all konst och teknologi som omger oss. Den behövs inom alla typer av yrken, från konst till matematik, språk och vetenskap.

Kreativitetens rötter i hjärnan

Det är dock en myt att kreativitet är lokaliserad i höger hjärnhalva. När vi tänker kreativt visar hjärnskanning att hjärnan växlar mellan två olika tänkande lägen. Det ena aktiverar områden i den bakre delen av hjärnan som används när vi kopplar av, dagdrömmer och slappnar av. Den andra läget aktiverar däremot områden i pannloben som involverar arbetsminnet och olika tänkande tekniker. Därför tror man att kreativitet uppstår i gränslandet mellan omedvetna och medvetna processer, och att båda hjärnhalvorna är inblandade.

Kreativitet och kunskap: En symbios

Att vara kreativ är en aktiv process, och när vi är kreativa frigörs signalsubstansen dopamin i hjärnans centrum. Därför känns det bra att tänka på det sättet. Kreativitet främjar glädje och motivation. Vi kan uppleva det som att tänka både bortom och inom oss. Ibland ser vi saker från nya perspektiv och associerar med det vi vet och har upplevt. Sedan kommer vi att fokusera och välja en lösning. Kreativitet samverkar med erfarenhet och kunskap. Mycket kreativa människor är också kunniga, och vi blir mer kreativa ju äldre vi blir om vi får utveckla vår kreativitet samtidigt som vi lär oss.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *