Barns nyfikenhet: en fantastisk drivkraft för lärande!

Barn föds nyfikna. De törstar efter kunskap och använder flitigt frågeorden ’vad’, ’varför’ och ’hur’. Men när de blir äldre förlorar många barn glädjen av att lära. Nyfikenheten försvinner. Varför är det så?

Faktum är att nyfikenhet är ett eget forskningsområde, och här har viktiga upptäckter gjorts. För det första visar det sig att nyfikenhet är en grundläggande drivkraft som får oss att agera, precis som hunger och törst. Genom evolutionen har nyfikenheten ökat överlevnadschansen, eftersom den hjälper oss att utforska och förstå världen vi lever i.

Nyfikenhet stärker minnet

Det är nyfikenheten som driver oss bortom vår bekvämlighetszon för att lära något nytt. Utforskningen frigör dopamin i hjärnan, vilket skapar positiva känslor. Den här hjärnkemin är i sin tur kopplad till minnet. Därför kommer nyfikna barn att lära sig mer än barn som har förlorat sin nyfikenhet. Det bevisas till exempel i ett experiment där människor i åldrarna 18-26 år och 65-89 år deltog. Först var de tvungna att läsa olika frågor och ange hur nyfikna de var på att få veta svaret innan de fick veta det. Däremellan fick de också titta på olika ansikten. Efteråt testades de i vad de minns, och både unga och äldre minns bäst de frågor som väckte deras nyfikenhet.

Barn som förlorar sin nyfikenhet

När barn förlorar sin nyfikenhet och motivation att lära sig, finns det ofta två orsaker. Om det är för lätt, tråkar de sig och flyttar sin uppmärksamhet till något annat. Om det är för svårt, upplever de att de inte behärskar det och förlorar intresset. Nyfikenheten försvinner också när barn är passiva mottagare utan möjlighet att vara aktiva.

Aktiva metoder för att bevara barns nyfikenhet

För att stimulera nyfikenheten behöver vi något som överraskar oss och stimulerar våra sinnen och tankar. Vårt mål är att så många barn som möjligt ska intressera sig för naturvetenskap och matematik genom roliga experiment och forskning. Att studera saker genom ett mikroskop är jätteroligt både för stora och små, och verkligen något som väcker nyfikenhet. Tänk att till exempel vanlig sand kan se ut som vackra diamanter när du är så nära!

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *