Lärande genom forskning!

Du är säkert angelägen om att ditt barn ska bli bra på matte, svenska och naturvetenskap. Då är det lätt att glömma att praktiska färdigheter också har stort värde, inte bara inom många yrken, utan även i vardagen. Att kunna sy, bygga och reparera själv är både ekonomiskt och hållbart.

Brist på praktiska färdigheter i skolan

På många skolor har både slöjdsalar och naturvetenskapslokaler försvunnit, och läroplanens mål fokuserar i liten utsträckning på att belöna fingerfärdiga elever. Hela 70% av eleverna som börjar yrkesutbildning i stora städer har aldrig hållit i en hammare.

Praktiska färdigheter inom olika yrken

Praktiska färdigheter är avgörande inom många yrken, inte bara de som traditionellt anses vara praktiska, som hantverkare och frisörer. Ta till exempel läkare som utför operationer och undersökningar. De måste ha finmotorik och hand-öga-koordination på hög nivå. Och vem uppskattar inte en medicinsk sekreterare som är fingerfärdig när vi behöver ta blodprov? Många nyligen utbildade forskare upptäcker också att praktiska färdigheter är mycket viktigare än de trodde. Att arbeta i ett laboratorium är avancerat hantverk samtidigt som oväntade praktiska utmaningar måste lösas. Arkeologer, geologer och biologer stöter också på praktiska situationer ute i fält. För att inte tala om arkitekter och ingenjörer.

Forskarfabrikens tillvägagångssätt för praktiskt lärande

När vi utforskar naturvetenskap på Forskerfabrikken arbetar vi nästan alltid praktiskt. Vi inkluderar också praktiska aktiviteter när vi undervisar i matematik. Barn tycker det är roligt att lära när de kan koppla varierande sinnesintryck till teoretisk kunskap. Det är också lättare att komma ihåg när kunskapen kan kopplas till fler sinnesintryck än de vi får genom att läsa, prata och lyssna. Samtidigt utvecklar de sin finmotorik, vilket ger en extra bonus. Att vara fingerfärdig verkar göra det lättare att förstå matematik. Det beror på att hjärnceller som styr fingrarna är tätt kopplade till dem som ger oss förståelse för siffror. Man tror också att det är anledningen till att alla barn använder sina fingrar när de lär sig räkna.

Hjärnan behöver både teori och praktik

Studier av hjärnans utveckling visar att motoriska färdigheter och förmågan att tänka avancerat utvecklas parallellt under barndom och ungdom. Och ditt barn har fördel av att få båda delarna, det vill säga både teori och praktik. Både teoretiskt och praktiskt arbete involverar många av samma processer. Ta till exempel något så olikt som att lösa en något komplicerad matematikuppgift och att snickra en pall. Dessa två uppgifter har mer gemensamt än vi kanske tror. I båda fallen måste vi planera i vilken ordning vi ska göra saker. Och under tiden måste vi bedöma om det fungerar och göra ändringar om något inte fungerar. Då måste vi förstå sambandet mellan orsak och verkan och hitta nya lösningar.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ’Ditt smarta barn’ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *