Världens vetenskapsdag!

Den 10 november markeras en viktig FN-dag, nämligen världens vetenskapsdag för fred och utveckling. Dagen betonar forskningens viktiga roll i att skapa fred och utveckling över hela världen.

För att kunna skapa ett hållbart samhälle måste forskning och forskare bidra till detta. Forskare måste hjälpa till att sprida kunskap om vad som pågår inom forskning. På så sätt kan vi alla vara med och påverka vad som ska forskas om. På så vis kan alla bidra till att vi skapar ett bättre samhälle. För att lyckas med detta är det viktigt att även skolor och förskolor tar ansvar för att främja forskning och vetenskap.

Vi hoppas att alla skolor och förskolor tar sig tid att genomföra ett roligt experiment och prata om forskning och vetenskap med barnen i anledning av denna dag. På så vis kan vi visa hur spännande vetenskap är.

Konsten att skapa naturvetenskaplig glädje på fritiden

Forskarfabriken arbetar för att bidra till ett uppsving för naturvetenskap på fritiden. Forskning visar att det finns många faktorer som påverkar barns intresse och kompetens inom naturvetenskap. Framgång i skolan räcker inte för att rekrytera fler naturvetenskapshjältar i framtiden. För att lyckas med satsningen på naturvetenskap i skolan måste barns intresse för ämnena väckas även på fritiden.

Forskarfabrikens vision är att forskning ska bli en lika naturlig fritidsaktivitet som exempelvis fotboll och teater. Vi har tradition att träna våra kroppar på fritiden, men det är minst lika viktigt att träna våra hjärnor. Enligt forskning måste barnen få uppleva naturvetenskapen utanför skolan, på olika plattformar som TV, vetenskapscentra och andra fritidserbjudanden. De behöver förebilder inom naturvetenskap och en kultur som säger att det är coolt att vara nörd. Hon anser att unga forskarspiror är helt beroende av en gemensam arena där de kan odla sitt intresse.

Bli en riktig forskare!

I vår webbutik hittar du massor av spännande forskningsutrustning och noggrant utvalda produkter som uppmuntrar till lek och förundran. Vi firar världens vetenskapsdag med många bra erbjudanden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *