Det största vetenskapliga projektet du inte har hört talas om!

Har du hört historien om när USA, Ryssland, Kina, Japan, Frankrike, Indien och Korea gick samman för att lösa mänsklighetens energiutmaningar?

ITER, som står i centrum av denna historia, är förmodligen det mest ambitiösa energiprojektet i världen just nu. Forskare från 35 nationer har samarbetat sedan 2007 för att bygga världens största fusionsreaktor i Saint Paul-lez-Durance i Frankrike. Tillsammans representerar dessa 35 nationer ungefär hälften av jordens befolkning. Målet är att bana väg för kunskap om fusion och utveckling av ny teknologi som möjliggör fusion som energikälla för hela mänskligheten.

Fusion har potentialen att leverera en nästan obegränsad källa till ren energi utan de koldioxidutsläpp som fossila bränslen ger upphov till och utan riskerna som är förknippade med traditionella kärnreaktorer. Om vi lyckas producera elektricitet genom fusion i stor skala kommer det att innebära en revolutionerande förändring: mänskligheten kommer att ha tillgång till nästan obegränsad energi!

ITERS kapacitet

För att sätta ITER i perspektiv: världsrekordet i fusionsenergi från 1997 är 16 MW. Då krävdes 24 MW för att skapa plasma. I kontrast är ITER utformad för att generera 500 MW fusionsenergi med endast 50 MW som ingång. Det innebär att ITER har ambitionen att producera tio gånger mer energi än den tar emot. Och det slutar inte där. Temperaturen i fusionsreaktorn kommer att nå hisnande 150 miljoner grader Celsius. Det är ungefär tio gånger högre än temperaturen i solens kärna!

Fusion år 2025

Bygget av anläggningen i Saint Paul-lez-Durance i Frankrike har kommit långt, men det återstår att se när reaktorn kommer att producera sitt första plasma. Den senaste uppskattningen från 2016 innefattade hundratals forskare, ingenjörer och projektledare, som använde 18 månader på att samla information från alla fabriker i över 20 länder. Tidslinjen uppskattade att reaktorn skulle vara redo att värmas upp för första gången i november 2025.

Det är ändå inte många som skulle bli förvånade om projektet visar sig bli försenat, med tanke på den komplexitet som projektet innebär. Projektet involverar tillverkning av komponenter på tre kontinenter, koordinering och ledning av 35 medlemsländer samt balansering av finansieringen så att den är någorlunda rättvis mellan bidragsgivarna. Dessutom finns det betydande vetenskapliga och tekniska utmaningar kopplade till att skapa världens största fusionsreaktor.

Om prognosen stämmer kommer det att markera exakt 40 år sedan projektet först startades av världsledare som Ronald Reagan och Michail Gorbatjov mitt under det kalla kriget 1985. De träffades i Genève, Schweiz, för att diskutera stora frågor som nedrustning av kärnvapen, men de tog ändå tid att föreslå ett samarbete om ett gemensamt forskningsprojekt för att utveckla fusionsenergi, som skulle gagna hela mänskligheten om det lyckades.

På samma sätt som den internationella rymdstationen (ISS) kretsar runt jorden som ett monument över vad mänskligheten kan uppnå när vi lägger våra olikheter åt sidan. Född under det kalla kriget, en tid av djup misstro mellan USA och Sovjetunionen, är ISS ett levande bevis på att vetenskapligt samarbete kan övervinna även de djupaste splittringarna.

I dagens klimat, med pågående konflikter i Ukraina och mellan Israel och Gaza, är det viktigt att komma ihåg att vetenskapen fortsätter att vara en brobyggare. Den förenar oss, driver oss framåt och ger oss hopp om en bättre framtid.

Vad är världens vetenskapsdag?

Världens vetenskapsdag för fred och utveckling firas varje år den 10 november. Denna dag proklamerades av UNESCO år 2001 och syftar till att fokusera på vetenskapens roll i att skapa fred och utveckling för mänskligheten. Dagen är inte bara en dag för att fira vetenskapliga prestationer utan spelar också en viktig roll i att påminna oss om hur vetenskapen har en unik förmåga att förena oss som mänsklighet.

Varför firar vi denna dag?

Vi på Forskarfabriken bygger inte någon rymdstation eller fusionsreaktor, men vi vill bidra till att inspirera nästa generation av forskare. Och vi vet att nyckeln till motivation och intresse för vetenskap börjar med positiva upplevelser i barndomen kopplade till dessa ämnen.

Genom över 20 års erfarenhet har vi sett den enorma kraften i att låta barn utföra experiment. Experiment väcker känslor av förundran, nyfikenhet, glädje, fascination, känsla av att ha lyckats och samarbete, vilket skapar grogrund för fortsatt intresse för vetenskap. För varje experiment ett barn gör ökar sannolikheten att barnet kommer att ha ett livslångt intresse för vetenskap.

Därför är vårt mål att låta så många barn som möjligt göra så många experiment som möjligt! Detta gör vi genom våra kurser för barn, efterutbildningskurser för pedagoger samt genom vår webbutik där vi erbjuder pedagogiska leksaker.

Vi vill att så många barn som möjligt ska få positiva upplevelser kopplade till vetenskap – och firar därför vetenskapsdagen med ett utbud av fantastiska erbjudanden i vår webbutik! Vi är övertygade om att du kommer att hitta något som väcker nyfikenheten hos oss.

Erbjudandena gäller från den 10. – 19. november.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *