Arbetsminnestips

Oavsett om vi har barn med inlärningssvårigheter eller barn som klarar sig bra i skolan kommer vi alla att uppleva dagar då barnen känner sig förtvivlade. Då bör en av de första sakerna vi kollar vara om arbetsminnet har blivit överbelastat.

Granska böckerna och uppgifterna som barnet ska klara av. Handlar det om många färdigheter eller begrepp samtidigt? Eller handlar det kanske om ett projekt där barnen ska arbeta självständigt eller i små grupper? Sådana situationer ger extra belastning för arbetsminnet, eftersom värdefull kapacitet används för att styra egna handlingar.

En sak i taget

Du har kanske upplevt en situation där det verkar som om barnet inte lyssnar när du ger instruktioner. Det är lätt att bli irriterad och tro att de inte lyssnar, men det är lika troligt att de har fått för många instruktioner samtidigt och inte kan komma ihåg allt. Hemligheten är då att säga en sak i taget. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att arbetsminnet påverkas av både fysiska och psykiska behov. Så om något sorgligt eller stressande händer i barnets omgivning, som dödsfall, skilsmässa eller sjukdom, är det inte konstigt om barnet har minskad förmåga att lära. Sådana påfrestningar kan vara en stor belastning för arbetsminnet.

Stress och lärande

Känslor har helt enkelt mycket hög prioritet i hjärnan och om vi känner rädsla och osäkerhet tar dessa känslor upp utrymme i arbetsminnet vilket gör att vi inte kan lära oss mycket. Vad gör vi då när vi möter barn med större inlärningssvårigheter? Hur vet vi att dessa svårigheter kan bero på låg arbetsminneskapacitet?

Låg arbetsminneskapacitet hos barn

Barn med låg arbetsminneskapacitet fungerar oftast bra socialt sett, men blir ofta reserverade i gruppsituationer och har ofta utmaningar inom matte, läsning och skrivning som kräver mycket av arbetsminnet. Från ett vuxenperspektiv kan det se ut som om de inte hänger med och lätt blir distraherade, men i verkligheten är arbetsminnet överbelastat och de glömmer vad de ska göra. Resultatet blir ofta att de drömmer sig bort.

Om du känner igen dessa symptom kan man testa arbetsminneskapaciteten hos specialpedagoger och få hjälp. Som tur är finns det flera strategier som kan hjälpa barn med låg arbetsminneskapacitet. De bör bara få en instruktion eller utmaning åt gången, och vi får inte vara rädda för att upprepa.

Strategier för hantering av låg arbetsminneskapacitet

  1. Repetition är viktigt, och hela tiden behöver barnet uppmuntran och stöd. Det kan också hjälpa att utveckla minnestekniker, som att använda lappar, fingrar, affischer, talradar osv. Ändå är det allra, allra viktigaste, och detta gäller också andra barn, att de måste veta att hjärnan behöver träning och att träning ger resultat. Alla kan bli bättre!
  2. Om vi övar på specifika uppgifter förbättras också arbetsminnet för att klara av den typen av uppgifter. Dessutom finns det fler faktorer än själva undervisningen som påverkar och gör det svårare för barn med låg arbetsminneskapacitet. Dessa barn behöver en högre grad av lugn omkring sig när de arbetar.

Lärmiljöns roll

Varje gång jag misstänker att jag har ett barn med låg arbetsminneskapacitet på en kurs erbjuds detta barn att sitta lite för sig självt, och många blir glada över det. De märker att de lättare kan koncentrera sig på det sättet. Om ditt barn går i en öppen skola eller i en klass med mycket störning bör du göra allt du kan för att säkerställa en lugnare vardag för honom eller henne.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ‘Ditt smarta barn‘ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *