Därför är en lärande tankesett viktig för ditt barn!

I september 2013, som lärare för en grupp elever med utmaningar inom matematik, upplevde jag spänningen av att kombinera naturvetenskap och matematik för att göra det lärorikt och roligt. Siv, en tyst tjej, utmärkte sig bland eleverna.

Genom praktiska aktiviteter och samtal om fel och lärande försökte jag förmedla tanken om en lärande mentalitet – en tro på att intelligens och färdigheter kan utvecklas genom ansträngning och fel. Detta koncept, utvecklat av psykologen Carol Dweck, spelade en viktig roll.

Fel och utmaningar som lärandeverktyg

Eleverna delades in i grupper för att bygga torn med koppar, och vi diskuterade hur fel och utmaningar är nödvändiga för lärande. Siv, som tidigare hade gråtit över mattelektioner, började förändras. Efter några veckor rapporterade hennes mamma betydande förbättringar i hennes matematikkunskaper och attityd.

Tron på ansträngning och tillväxt

En lärande mentalitet är avgörande för lärande. Den innebär att intelligens och förmågor kan utvecklas med ansträngning. En fast mentalitet tror däremot att intelligens är medfödd och oföränderlig. Forskning visar att en lärande mentalitet leder till bättre prestationer, särskilt inom matematik.

Ett experiment i en högstadieskola visade att undervisning om hjärnans utveckling hade en positiv påverkan på elevernas attityder och betyg. Föräldrar och vuxna kan påverka barns mentalitet. Min egen uppväxt med tron att allt kan förbättras med ansträngning, liksom min erfarenhet som lärare, har lett mig att stödja mina egna barn med liknande tankar.

Från hopplös till matteentusiast

Även efter svårigheter i studierna lyckades jag bemästra matematiken genom att tro på möjligheten till tillväxt och ansträngning. Under två år med Siv som exempel blev det tydligt för mig hur viktig en lärande mentalitet är för barn. Att utveckla tron att fel är en del av läroprocessen och att ansträngning leder till tillväxt kan ge barnet en grund för framgång inte bara inom matematik, utan i livet generellt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *