Matematiktips för de yngsta

Ett av fem barn i norsk skole har stora problem med matematik. Det tyder mycket på att sådana svårigheter kan förebyggas när barnen är små. Och det är inte svårt. Här får du de bästa råden.

INGEN FÖDS MED MATEMATIKHJÄRNA

Vuxna som kämpar med matematik påstår ofta att de inte har “mattehjärna”, men faktum är att ingen människa föds med en matematisk hjärna. Vi har inga hjärnområden dedikerade till ekvationer, bråk eller procent. Det hjärnan faktiskt har är en medfödd förståelse för mängder.

Även helt nyfödda bebisar kan skilja på lite och mycket. När barn lär sig matematik är det denna förståelse för mängder som utvecklas vidare. Människohjärnan har faktiskt en fantastisk förmåga att anpassa sig efter olika behov. Forskare tror att hjärnan har en känslig period för utveckling av grundläggande förståelse för tal i förskoleåldern. Barn måste uppleva vissa stimuli för att förmågorna inte ska bli varaktigt försämrade eller gå förlorade. Barn som är osäkra på talens värde och samband kan få problem med aritmetik, bråk, decimaltal och procent när de blir äldre.

SÅ BÖRJAR FÖRSTÅELSEN FÖR MATEMATIK

I utvecklingen av förståelsen för tal spelar vissa hjärnceller, kallade talneuroner, en huvudroll. Innan vi har lärt oss matematik hjälper de oss att jämföra mängder för att veta var det är minst och var det är mest. Denna egenskap används när du till exempel snabbt ser var det är strategiskt att plocka bär. Gradvis, om någon lär oss matematik, kommer dessa neuroner att omtränas för att förstå exakta mängder och koppla dem till symboler och ord.

För oss vuxna verkar det så enkelt att ett tal som “2” kan skrivas som “två”, att vi kan säga ordet högt och att det kan hänvisa till olika saker bara det handlar om två av något. När vi var barn tog det flera år att få allt detta på plats. Gradvis förstod vi att mängder på fem, åtta, tolv osv. är helt precisa och kan uttryckas med ord. Sedan kopplade vi talorden till symboler som 5, 8 och 12 och de motsvarande talorden skrivna med bokstäver.

PRICKAR ÄR ETT STEG PÅ VÄGEN TILL ATT FÖRSTÅ EXAKTA MÄNGDER

I många spel, som är utformade för att stärka barns förståelse för matematik, används prickar för att symbolisera olika mängder. Det beror på att flera forskningsrapporter visar att träning på att bedöma var det finns flest och minst prickar stärker förståelsen för tal.

Det visar bland annat en studie där 35 barn i åldern 7-10 år deltog och där hälften av barnen hade stora problem med matematik. Under fyra veckor fick de alla en speciell form av matematikundervisning tre gånger i veckan. De räknade inte bara med tal, utan spenderade också mycket tid på att jämföra mängder i form av prickar på papper för att avgöra var det fanns mest och minst. Barnens hjärnaktivitet kartlades före och efter träningen, och det fanns stora skillnader när experimentet började. Barnen med matematiksvårigheter använde i liten utsträckning hjärnområdet där talneuronerna ligger, men efter fyra veckor hade mönstret förändrats. Barnen med matematiksvårigheter var inte bara bättre på att räkna, utan deras hjärnor fungerade mer som hjärnorna hos barnen som var bra på matte. Talneuronerna var aktiverade.

FINGRAR ÄR VIKTIGA FÖR ATT MÄSTRA MATEMATIK

Över hela världen, i alla kulturer som har någon form av räkning, börjar barn räkna på fingrarna. Förklaringen kan vara att talneuronerna ligger nära nervcellerna som styr fingrarna, och det är mycket möjligt att dessa två hjärnområden samarbetar. Det kan förklara varför barn som inte har bra kontroll över fingrarna verkar ha ökad risk för matematikproblem, och varför barn som spelar instrument, där fingrarna är viktiga, kan ha en fördel när det gäller matematik. God fingerfärdighet kan därför vara användbar för att utveckla förståelsen för tal. Fingrarna fungerar som en talrad vi alltid bär med oss.

SÅ FÖREBYGGER DU MATEMATIKSVÅRIGHETER

När matematiksvårigheter går i arv har det sällan biologiska orsaker. Föräldrar som själva har haft många negativa erfarenheter med matematik undviker ofta att prata om och göra matematik med sina egna barn. Dessutom kan barn lätt acceptera att matematik inte är något som behärskas i familjen, och då blir det lättare att ge upp när något är svårt.

Forskarfabriken har närmare undersökt hur alla vuxna, oavsett om de själva är bra på matematik, kan ge barn en bra grund för att förstå matte. Vi ser att det är viktigt att prata matematik med barn och låta dem bygga och konstruera.

Knäck koden med Forskerfabrikken

Genom flera års matematikkurser har vi på Forskerfabrikken upplevt att många matematikböcker som används i skolan idag är utformade på ett sätt som är distraherande. Mycket information ges på en gång, och roliga figurer och många färger distraherar från matematiken. Då överarbetas arbetsminnet lätt, och det blir omöjligt att lära sig.

Knäck koden med vår mattepaket!

2 tankar om “Matematiktips för de yngsta

  1. Åse Holmberg says:

    Jag undrar vilka forskningsstudier som avses. Ser gärna att det framgår av i inläggen.

  2. Lucas says:

    Vi föds med olika typer av hjärnor. Den musikaliska, den artistiska, den linguistiska och den logiska / matematiska hjärnan, för att nämna några, det finns fler. Att hela utbildningsväsendet är anpassat för en enda hjärna, är helt rubbat. Den som gillar språk, kommer aldrig att kunna bli en läkare eller ingenjör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *