Barn behöver skärmfria zoner!

Vi har haft en skärmbonanza utan motstycke i Norge. Bara barnen fick varsin iPad, politikerna trodde att skolan skulle bli bättre än någonsin. Och av föräldrarna har barnen fått mobiltelefoner, sociala medier och digitala spel. Men nu vänder vinden, för våra barn lär sig mindre, inte mer.

År 2023 presterade norska 15-åringar sämre i läsning, naturvetenskap och matematik än tidigare. Nu ska skärmanvändningen minska, böckerna återvända, och elevernas mobiler måste vara på “hotell” under skoltiden. Det visar sig att skärmarna infördes innan det gjordes gedigen forskning om deras effekter. Men nu finns det många forskningsrapporter, och de lämnar ingen tvekan. Mycket skärmtid har en negativ effekt på allt från minne och uppmärksamhetsförmåga till kontroll över känslor och sociala färdigheter. Barn som sitter mycket framför skärmen från småbarnsåldern får också sämre språkutveckling. Ja, vissa forskare misstänker att minskningen i IQ som har mätts de senaste årtiondena kan bero på att barn spenderar mer tid framför skärmar både hemma och i skolan än tidigare. Under barndomen genomgår hjärnan många utvecklingsstadier. Men genom skärmar får den inte lika varierade och komplexa stimuli som tidigare och utvecklas sämre.

Mindre fantasi

Skärmbruk kan också hämma förmågan att fantisera och vara kreativ. Det visar en studie där 266 barn deltog. När studien började och 10 månader senare genomförde barnen flera tester för att kartlägga hur bra de var på att föreställa sig saker genom mentala bilder. De kunde till exempel bli ombedda att föreställa sig en violin och en trumpet. Sedan skulle de berätta vilken som var mest glänsande. Samtidigt intervjuades föräldrarna om hur mycket barnen tittade på TV och andra skärmaktiviteter. Resultaten var helt tydliga. Barn som satt mycket framför en skärm var sämre på att föreställa sig något i tankarna. Forskarna tror att det beror på att skärmbruk gör hjärnan bortskämd med spännande visuella intryck och att det ger en minskad förmåga att skapa sådana bilder själva. Dessutom tror de att barn går miste om många viktiga sensoriska intryck när de tittar mycket på skärm istället för att arbeta med verkliga föremål. Det är framför allt hörsel och syn som aktiveras av skärmar, inte smak, känsel och lukt.

Små barn behöver inte skärmar

Mycket tyder på att det är särskilt viktigt att skydda barn från skärmar tidigt i livet när hjärnan är i störst utveckling. Det visar bland annat en studie av nästan 7100 mödrar med barn. Här fann forskarna en dosberoende effekt av skärmtid vid ett års ålder och låg utveckling av olika färdigheter när barnen blev äldre. Barnen tittade på skärm från mindre än en timme till över fyra timmar dagligen när de var ett år gamla. Och ju mer de tittade, desto sämre klarade de sig på en rad tester som problem-lösning, kommunikationsförmåga och motoriska och sociala färdigheter när de var 2 och 4 år gamla. För de som hade placerats framför skärmen mer än 4 timmar dagligen var effekten dramatisk, men den var också tydlig hos dem som hade sett 1-2 timmar och 2-4 timmar per dag.

Kvalitet är viktig

Det finns alltså all anledning att inta en konservativ inställning till skärmtid för barn och unga. Men en grundlig översiktsartikel i Nature Human Behaviour från 2023 ger ändå en något mer nyanserad syn. Det visar sig att vissa typer av skärmtid kan försvaras. Barn som till exempel tittar på TV med en vuxen som kommenterar och förklarar får förstärkt språkutveckling. Och videospel som är designade för lärande kan ha en positiv effekt på motivation och matematikkunskaper.

Mer om lärande tankesätt

Som föräldrar vill vi göra vad vi kan för att hjälpa våra barn. I boken ‘Ditt smarta barn‘ berättar jag hur barnens hjärna fungerar och utvecklas, och om vilka åtgärder du kan vidta för att stimulera ditt barns hjärna på rätt sätt. Då kommer barnet att få den bästa möjliga grundvalen för att lära sig att läsa, skriva och räkna – men också för att utveckla sin kreativitet, få god motorik och – inte minst – koppla av och vila. Du får många praktiska tips och övningar som kommer att skapa lust att lära och ge en känsla av framgång.

Källor

  • Screen-time influences children’s mental imagery performance, Sebastian P. Suggate et al, Developmental Science, 17. April 2020 
  • Digital dementia in the internet generation: excessive screen time during brain development will increase the risk of Alzheimer’s disease and related dementias in adulthood, Laurie A. Manwell et al, J. Integr. Neurosci. 2022 vol. 21(1), 1-15 
  • Brain health consequences of digital technology use, Gary W. Small et al, Dialogues Clin Neurosci. 2020;22(2)179-187. 
  • Screen Time and Sleep among School-Aged Children and Adolescents: A Systematic Literature Review, Lauren Hale et al, Sleep Med Rev. 2015 June; 21: 50–58. 
  • Screen Time at Age 1 Year and Communication and Problem-Solving Developmental Delay at 2 and 4 Years, Ippei Takahashi, JAMA Pediatr. 2023 Oct; 177(10): 1039–1046. 
  • An umbrella review of the benefits and risks associated with youths’ interactions with electronic screens, Taren Sanders et al, Nature Human Behaviour, 13. Nov 2023 
  • Skjermbruk fritid norske barn: https://www.aftenposten.no/norge/i/6nAvvr/skjermbruk-blant-unge-fortsetter-aa-oeke
  • Bilden från: Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *