Hur hjälper vi barn med matteångest

Vad gör vi när barn hatar matematik och gör allt för att undvika siffror och beräkningar? På Forskarfabriken startar vi med att ge barnen ett ”growth mindset”. Dessutom bygger vi ett torn för att förstå varför vi behöver täta till kunskapshål för att bli bättre i matematik.

Growth mindset hjälper mot matteångest

Ideen om tankesätt utvecklades av psykolog Carol Dweck vid Standford University i USA. Vilket tankesätt vi har är avgörande varje gång vi ska lära oss något. Har vi ett ”fixed mindset” tror vi att vår intelligens är medfödd och inte kan ändras. Om vi har ett ”growth mindset” tror vi däremot att intelligensen kan tränas upp. Därför, när vi möter motgång, ger vi inte upp, utan lägger större ansträngning. Ett ”fixed mindset” gör oss däremot livrädda för att fela, och därför utvecklar vi oss heller inte.

Tankesättet har stor betydelse för hur vi presterar

Tankesättet har med andra ord stor betydelse för hur vi presterar, Och det är extra viktigt när barn ska träna matematik. Detta visar bland annat en undersökning som omfattar nästan 250 barn. Först mätte forskarna barnens intelligens-, beräkningskompetens och läskunnighet. Efter det kartlade man matteångest. Slutligen intervjuades alla för att få reda på vilken inställning de hade till matematik. Till exempel blev de frågade hur de tyckte om att lösa svåra matematikuppgifter och vad de kände när de lärde sig matematik.

De som hade en “growth mindset” var också bäst i matematik.

Hur gör vi för att ge barn ett ”growth mindset” i matematik?

Barn som hatar matematik är ofta rädda för att göra fel. Varje fel blir ett nytt nederlag. De måste veta att det är bra och nödvändigt att göra fel och de får inte dölja felen. Vi kan inte bli bättre utan att göra fel. När barnet gör fel ska du omfamna felet.

  • Vilket underbart fel!
  • Vad kan han eller hon lära av detta fel?

Då är det viktigt att uppmuntra ansträngning och utveckling, och inte säga att barnet är smart eller har talang. Barnet ska istället få veta att hjärnan kan tränas precis som kroppen. Därför blir vi bättre om vi övar.

Matematik är ett hierarkiskt ämne

Problem med matematik skylls ofta på hål i kunskapen. Sådana hål har stora konsekvenser för att matematik är ett hierarkiskt ämne. Du kan till exempel inte lära dig addition och subtraktion om du inte förstått det decimala talsystemet. Därför är kunskapen från en nivå helt nödvändig för att förstå nästa nivå i matte.

Följande aktivitet kan hjälpa barn med att förstå at de måste täta kunskapshål. Samtidigt kan ni bygga relationer och träna på samarbete.

Aktiviteten utförs i grupper på 2-4 personer.

Till varje grupp behövs :

  • 1 kraftigt gummiband
  • snöre
  • 30-40 plastkoppar

Så här gör ni :

  1. Visa eleverna vad ni kommer att använda till aktiviteten. Berätta att dem ska jobba i grupper. Varje grupp ska bygga ett torn av koppar, och målet är att tornet ska bli så högt som möjligt. Men de får inte använda händerna för att flytta kopparna. De måste flytta dom med hjälp av gummibanden och bitar av snöre.
  2. Ge varje grupp 4 bitar snöre a 20 cm, gummiband och koppar. De kommer snart att förstå att dom måste knyta snöret fast i gummibandet för att kunna sträcka den ut och runt koppen. Efter det är det måste att samarbeta och kommunicera för att lyfta kopparna dit de vill.
  3. Stoppa eleverna och titta på tornen dom har gjort. Fråga vad som händer ifall de tar bort en av dom understa kopparna. Diskutera lite. Ta bort en kopp så att ett torn rasar.
  4. Berätta att denna aktiviteten visar något som också gäller matematik. Vad kan det vara tro? Diskutera lite. Få fram att lära matematik är som att bygga ett torn. Ifall man inte lär sig det grundläggande kan man heller inte lära det som är svårare. Utan en grund rasar allt. Om vi ​​får sådana kunskapshål tror vi ofta att vi är dumma eller inte har talang för matte. Det är helt fel. Vi har bara ett hål i mattegrundmuren, och då är det svårare att få saker att fästa sig senare. Det är därför viktigt att hitta sådana hål och täta igen dem. Det gör vi genom att öva och göra fel och lär av felen. Alla barn kan bli bra på matte!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *